אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

סדרת מחקרים חברתיים

על התוכנית

מאז ומעולם פועלת הקרן למען עידוד המצוינות האקדמית ולקידום המחקר במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל. בשנת 2011 החליטה הקרן להשיק את סדרת המחקרים של קרן אדמונד דה רוטשילד – פרויקט תמיכה במחקרים חברתיים שבא לרתום את האקדמיה להרחבת הידע בתחומי הפעילות והעניין של הקרן ולהנגיש אותו לארגונים בשדה החברתי.

לצורך ביצוע המחקרים חוברת הקרן לכל רשויות המחקר בישראל, ובהן האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הפתוחה, המרכז האקדמי לב, מכון ברוקדייל ומט"ח.

סדרת המחקרים הראשונה התמקדה בשלושה תחומי מחקר:

  1. מיצוי השכלה גבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריאליות
  2. הערכה ומדידה
  3. מורשת הברון רוטשילד

עם השלמת סדרת המחקרים הראשונה, יצאה לדרך ב-2018 סדרת מחקרים נוספת שמתמקדת בתחומי המחקר הבאים:

  1. פילנתרופיה ישראלית
  2. מיצוי השכלה גבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריאליות – תקצירי המחקרים בעברית ובאנגלית
  3. השפעת תוכניות מנהיגות – תקצירי המחקרים בעברית ובאנגלית
  4. מיזוגים בשדה החברתי – תקצירי מחקר האוניברסיטה העברית בעברית ואנגלית, ומחקר האקדמית ת"א-יפו בעברית ואנגלית
  5. אימפקט

 

 

מטרות התוכנית

  1. עידוד המצוינות האקדמית באמצעות תמיכה במחקר.
  2. הרחבת הידע האקדמי הקיים בתחומי הפעילות של הקרן והנגשתו לארגונים הפועלים בשדה החברתי.

 

אופן הפעולה

קולות קוראים המיועדים לכל אחד מהתחומים נשלחו ביוזמת הקרן לכל רשויות המחקר באוניברסיטאות המחקר בישראל. הקולות הקוראים כללו את כל הקריטריונים להגשת הצעות המחקר וכן את לוחות הזמנים לסיום התהליך הדו-שלבי. עשרות הצעות מחקר הוגשו לקרן, ולאחר תהליך סינון ומיון ראשוני הוגשו ההצעות הרלוונטיות לוועדת השיפוט האקדמי המורכבת מנציגים מהאקדמיה, מהשדה החברתי ומנציגי הקרן. הוועדה בוחנת כל הצעת מחקר לגופה וממליצה לקרן באילו מחקרים לתמוך.

התוכנית במספרים

27
27
מחקרים חברתיים
עד כה
9
9
מוסדות אקדמיה
וגופי מחקר
8
8
שנות פעילות
*נכון לשנים 2017-2018