כל יום הוא התחלה חדשה והזדמנות חדשה לעשות שינוי

מחקרים ופרסומים

מגוון מחקרים ופרסומים ביוזמתה ובתמיכתה של קרן אדמונד דה רוטשילד, העוסקים בליבת העשייה של הקרן

חסמים והזדמנויות לתעסוקה איכותית בהיי-טק לאוכלוסייה הבדואית ברובע החדשנות באר שבע

ד"ר זהר ברמן עמיתת ממשק, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה, נובמבר 2021

מיזוגים בין ארגונים ללא מטרות רווח בין השנים 2010-2019: שלבי המיזוג, גורמי הצלחה וכישלון מדדי הצלחה

ד"ר רחל אזוראל כאליפא, המכללה האדקמית ת"א-יפו, פרופ' בני גידרון, המכללה למנהל, יוני 2021

מיזוגים בארגוני החברה האזרחית בישראל

ד"ר איילת אורג, ד"ר איתי גרינשפן, פרופ' הלל שמיד, פרופ' מיכל אלמוג-בר, האוניברסיטה העברית, אוגוסט 2021

שילוב החברה הבדואית בהייטק ובתעשיות עתירות ידע

חברת נאס (איימן סייף, ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, אביבית חי) עבור קרן אדמונד דה רוטשילד, מאי 2021

השפעתן של התמחויות אקדמיות על תעסוקה ושכר

מחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה עבור קרן אדמונד דה רוטשילד, פברואר 2021

מיצוי פוטנציאל המפגש היהודי-ערבי באקדמיה

יוזמות אברהם וקרן אדמונד דה רוטשילד, נובמבר 2020

השפעת משבר הקורונה על תפיסת סטודנטים את ההשכלה הגבוהה

סקר מכון גיאוקרטוגרפיה עבור קרן אדמונד דה רוטשילד, יוני 2020

כיצד ישפיע משבר הקורונה על עתיד ההשכלה הגבוהה ככלי למוביליות חברתית?

מסמך סיכום שיח מומחים מקוון שכנסה קרן אדמונד דה רוטשילד, יוני 2020

נשירה מלימודים ודפוסי בחירה של חוגי לימוד

פרופ' סיגל אלון וד"ר דפנה גלבגיסר, אוניברסיטת ת"א

ראויים לקידום – נושרים מתואר בוגר או מתקדמים למוסמך?

פרופ' גד יאיר וניר רותם, האוניברסיטה העברית בירושלים

בין נשירה לתקווה: גורמים הקשורים בשימור אקדמי של סטודנטים חרדים

ד"ר אסנת רובין, ד"ר נורית נוביס-דויטש, ד"ר לוטם פרי-חזר, אוניברסיטת חיפה

השפעתן של תכניות מנהיגות מקדמות שינוי במגזר הציבורי על עמדות והתנהגות בוגריהן

פרופ' שרון גלעד, האוניברסיטה העברית בירושלים, יעל שיינין, האוניברסיטה העברית בירושלים

השפעתן של תכניות המקדמות מנהיגות ואחריות חברתית בקרב סטודנטים חרדים

ד"ר צביקה אור, המרכז האקדמי אור, פרופ' דפנה גולן, האוניברסיטה העברית ירושלים, בינה בארי, האוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז האקדמי לב, מאיה ורדי, המרכז האקדמי לב

מפגשים בין תרבותיים בחצר בית הספר במושבה החינוך העברי במושבות הברון ויק"א – 1914-1885

נירית רייכל, טלי תדמור-שמעוני, בתמיכת קרן אדמונד דה רוטשילד

תדריך יישומי – פיתוח ויישום מדידה משותפת

יהונתן אלמוג, ג'ק חביב, בתמיכת קרן אדמונד דה רוטשילד, דצמבר 2014

בחינת התועלת של ההערכה בשדה החברתי בישראל

ד"ר ליאור רוזנברג, תרצה מרגולין, ענת קדם, ד"ר טלי פרוינט, המרכז לטכנולוגיה חינוכית בתמיכת קרן אדמונד דה רוטשילד, אפריל 2014

התמודדות מקבלי החלטות עם ממצאי הערכה – ניבוי תגובות מנהלי בתי ספר לתוצאות הערכה לגבי האקלים הבית ספרי

ד"ר נגה סברדליק, פרופ' שאול אורג, ד"ר יאיר ברזון, עבור קרן אדמונד דה רוטשילד

פערים חברתיים בלימודים אקדמיים: נגישות למוסדות, תחומי לימוד והשלמת תואר ראשון

יריב פניגר, חנה איילון, עודד מקדוסי, עבור קרן אדמונד דה רוטשילד, אוגוסט 2014

נשים ערביות-בדואיות בשוק העבודה בישראל

ד"ר סראב אבורביעה-קווידר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עבור קרן אדמונד דה רושטילד, יוני 2014

השילוב שבין לימודים ועבודה בקרב סטודנטים ישראלים

פרופ' גלי צינמון, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב עבור קרן אדמונד דה רוטשילד, ינואר 2014

טען עוד מחקרים