"פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם"

הברונית אריאן דה רוטשילד

איך מגישים בקשה למענק?

קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) פועלת ליצירת חברה ישראלית צודקת, מלוכדת ומשתפת, ומניעה תהליכים עמוקים של שינוי חברתי במטרה לקדם את המצוינות, הגיוון והמנהיגות באמצעות ההשכלה הגבוהה.

בד בבד, הקרן בוחנת פניות המגיעות אליה לבקשות מענק, ומתייחסות באופן ישיר לתחומי הליבה שבהם היא פועלת:

מיצוי השכלה גבוהה – צמצום פערים בחברה הישראלית וקידום מוביליות חברתית של צעירים מאוכלוסיות פריפריאליות באמצעות רכישת השכלה גבוהה,  עם דגש  על צמצום נשירה וחיבור בין השכלה גבוהה לתעסוקה הולמת.

מצוינות אקדמית – כדי לסייע בפיתוח דור החוקרות והחוקרים הבא ולקדם מחקר חדשני, הקרן מוציאה מעת לעת קולות קוראים למחקרים בתחומי העניין שלה.

אמנות – במטרה לקדם השפעה ומעורבות חברתית באמצעות אמנות, לטפח מצוינות ולשמר מסורת משפחתית ארוכת שנים של תמיכה באמנויות.

יזמות אימפקט – במטרה לייצר את התשתיות לבניית אקו-סיסטם יזמות האימפקט בישראל ולהזרים הון כלכלי חדש לפתרון אתגרים חברתיים וסביבתיים. הקרן תומכת בארגונים בוני תשתית בתחום, המחויבים למטרות הפיתוח של האו"ם ועורכים מדידה והערכה לאימפקט החברתי והכלכלי.

מנהיגות – במטרה להקים עתודה של צעירים מובילים שישתלבו בעמדות השפעה בחברה הישראלית ויפעלו לקידום נושאים חברתיים.

 

מהם תנאי הסף לבקשת מענק?

 • קשר ברור בין הפרויקט לעולם ההשכלה הגבוהה בישראל.
 • ארגונים בעלי אישור ניהול תקין ואישור 46א בתוקף.
 • כל ארגון רשאי להגיש בקשה אחת בשנה.
 • בקשה שנדחתה תוגש בשנית רק בחלוף שנתיים ממועד הדחייה, אלא אם הקרן ציינה אחרת.

מתי אפשר לפנות אלינו?

בכל שנה מתקיים סבב אחד להגשת בקשות ודיון בבקשות.

מועד הגשת הבקשות: בין 1 במאי ועד 30 ביוני.

תשובות על מעבר או אי מעבר לשלב הבא יינתנו עד 31 ביולי.

 

מהן אמות המידה שלנו לבחינת הבקשות?

 • קשר ישיר בין הפרויקט לבין  עולם ההשכלה הגבוהה.
 • עיסוק ישיר באחד מחמשת תחומי הליבה המפורטים לעיל.
 • פעילות בקרב אוכלוסיות היעד של הקרן- צעירים, מגיל 18 ומעלה, עם דגש על אוכלוסיות פריפריאליות
 • הפעלה ופיתוח של מודלים חדשניים לפתרון בעיות מהותיות.
 • יכולת להשיג השפעה מדידה או ניתנת למדידה.
 • פוטנציאל לקיימות ולהשגת עצמאות כלכלית.
 • פוטנציאל לגיוס שותפים אסטרטגיים.
 • עדיפות לתכניות אסטרטגיות בעלות היקף פעילות ופוטנציאל השפעה נרחב.
 • עדיפות לארגונים המבטאים בדרך פעולתם ערכים של חדשנות, קידום מצוינות, אחריות חברתית, צמצום פערים, מגוון חברתי וכבוד לשונה, סובלנות ומקצועיות.

איך אנחנו בוחנים את הבקשות?

בהתאם לאמות המידה שלנו, הקרן מקיימת הליך בחינה הכולל ארבעה שלבים:

 1. בחינה מקדימה של התאמת הבקשה לתנאי הסף.
 2. בקשות שעומדות בתנאי הסף, יעברו לבחינה ראשונית בהתאם לאמות המידה המפורטות. תשובות על מעבר או אי מעבר לשלב הבא יינתנו בתוך שלושה שבועות מהמועד האחרון להגשת הבקשות.
 3. ארגונים שפניותיהם יימצאו מתאימות יידרשו להגיש כרטיס פרויקט, בהתאם לדרישות הקרן,  בתוך חודש ממועד קבלת התשובה.
 4. לאחר בחינה קפדנית, רק התכניות המתאימות יועברו לבדיקת עומק מקיפה המחייבת הגשת תכניות ומסמכים מפורטים, פגישה עם מנהלי התחום בקרן, ובמידת הצורך ביקור בארגון. בעקבות בדיקת העומק תתקבל בקרן החלטה על מתן המענק.

 

להגשת הבקשה >

לרשימת הארגונים שהקרן תומכת בהם וגובה התרומה >