"פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם"

הברונית אריאן דה רוטשילד

איך מגישים בקשה למענק?

קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) פועלת ליצירת חברה ישראלית צודקת, מלוכדת ומשתפת, ומניעה תהליכים עמוקים של שינוי חברתי במטרה לקדם את המצוינות, הגיוון והמנהיגות באמצעות ההשכלה הגבוהה.

כממשיכת דרכה של מורשת פילנתרופית בת למעלה מ-130 שנים, מגשימה הקרן את המחויבות ארוכת השנים של משפחת רוטשילד לרוח החלוצית של מדינת ישראל ומשקיעה בסוכני שינוי ובקידום החלוצים החדשים שלה.

הקרן נוקטת גישה פרו-אקטיבית, הכוללת זיהוי אתגרים חברתיים, איתור ופיתוח של מודלים חדשניים תוך בניית שותפויות עם ארגונים מתאימים ובחינת התוצאות וההשפעה החברתית.

בד בבד, הקרן בוחנת פניות המגיעות אליה ומתייחסות באופן ישיר לחמשת תחומי הליבה שבהם היא פועלת:

מיצוי השכלה גבוהה – במטרה לצמצם פערים בחברה הישראלית, באמצעות קידום מוביליות חברתית של צעירים מאוכלוסיות פריפריאליות על ידי רכישת השכלה גבוהה ותרגומה לתעסוקה הולמת.

מצוינות אקדמית – כדי לסייע בפיתוח דור החוקרות והחוקרים הבא, לקדם מחקר חדשני ותרום לפיתוח המקצועיות והמצוינות בעשיה פילנתרופית.

אמנות – במטרה לקדם השפעה ומעורבות חברתית באמצעות אמנות, לטפח מצוינות ולשמר מסורת משפחתית ארוכת שנים של תמיכה באמנויות

יזמות אימפקט – במטרה לייצר את התשתיות לבניית אקו-סיסטם יזמות האימפקט בישראל ולהזרים הון כלכלי חדש לפתרון אתגרים חברתיים וסביבתיים.

מנהיגות – במטרה להקים עתודה של צעירים מובילים שישתלבו בעמדות השפעה בחברה הישראלית ויפעלו לקידום נושאים חברתיים.

להגשת הבקשה >

הקרן בוחרת את הגופים והתוכניות שהיא תומכת בהם לפי אמות מידה קבועות, ובהן עיסוק ישיר באחד מחמשת תחומי הליבה שלה; פעילות בקרב אוכלוסיות היעד של הקרן; הפעלה ופיתוח של מודלים חדשניים לפתרון בעיות מהותיות; יכולת להשיג השפעה הניתנת למדידה, ועוד.

לרשימה המלאה של הארגונים שהקרן תומכת בהם וגובה התרומה >

אילו ארגונים יכולים לפנות אלינו?

 • ארגונים בעלי אישור ניהול תקין ואישור 46א בתוקף.
 • ארגונים המפעילים תוכניות העוסקות בצורה ישירה בתחומי העניין ובאוכלוסיות היעד של הקרן.
 • ארגונים המבטאים בדרך פעולתם ערכים של חדשנות, קידום מצוינות, אחריות חברתית, צמצום פערים, מגוון חברתי וכבוד לשונה, סובלנות ומקצועיות.
 • ארגונים המפעילים תוכניות המבוססות על מודלים חדשניים לפתרון בעיות מהותיות בתחומי העניין שלנו.
 • ארגונים המפעילים תוכניות היכולות להשיג השפעה הניתנת למדידה, מבצעים מדידה, או מעוניינים לבצע מדידה של אפקטיביות התוכנית.
 • תינתן עדיפות לתוכניות אסטרטגיות בעלות היקף פעילות ופוטנציאל השפעה נרחב.
 • תינתן עדיפות לתוכניות המציגות פוטנציאל להשגת עצמאות כלכלית מלאה או חלקית בתוך שלוש עד חמש שנים.
 • תינתן עדיפות לתוכניות בעלות פוטנציאל לגיוס שותפים נוספים.

איך אנחנו בוחנים את הבקשות?

בהתאם לאמות המידה שלנו, המפרטת את התהליכים המרכזיים המתקיימים מול הקרן ואת מסגרת המחויבות ההדדית, הקרן מקיימת הליך בחינה תלת-שלבי:

 1. בחינה מקדימה של התאמת הבקשה לדרישות הקרן. תשובות על מעבר לשלב הבא או על אי התאמה לדרישות הקרן יינתנו בתוך שלושה שבועות מהמועד האחרון להגשת הבקשות.
 2. ארגונים שפניותיהם יימצאו מתאימות יידרשו להגיש כרטיס פרויקט בתוך חודש ממועד קבלת התשובה.
 3. לאחר בחינה קפדנית, יעברו רק התוכניות המוצעות המתאימות לבדיקת עומק מקיפה המחייבת הגשת תוכניות ומסמכים מפורטים, פגישה עם מנהל/ת התחום בקרן, ובמידת הצורך ביקור בארגון. בעקבות בדיקת העומק תתקבל בקרן החלטה על מתן המענק.

 

מתי אפשר לפנות אלינו?

 • בכל שנה מתקיימים שני מועדים להגשת בקשה למענק, ושני סבבים לדיון בבקשות.
 • מועדי הגשת הבקשות:
  – סבב קיץ, בין 15 במאי ועד 30 ביוני
  – סבב חורף, בין 15 בנובמבר ועד 31 בדצמבר
 • כל ארגון רשאי להגיש בקשה אחת בשנה.
 • בקשה שנדחתה תוגש בשנית רק בחלוף שנתיים ממועד הדחייה, אלא אם הקרן ציינה אחרת.