אנו מקדמים
יזמות חברתית מחוללת שינוי
בכלים פורצי דרך

המתודולוגיה שלנו

קרן אדמונד דה רוטשילד (ישראל) מובילה, מפתחת ותומכת ביזמות חברתית בגישה יצירתית וממוקדת- תוצאות, במטרה ליצור השפעה חברתית מרבית. שיטת העבודה המובנית שלנו מאפשרת לא רק תמיכה במספר גדל והולך של יוזמות, אלא גם פיקוח ובקרה מתמידים, המסייעים לנו להתייעל ולהשתפר בהתמדה.

על פי מודל הפעילות הייחודי שפיתחה הקרן, כל ההכנסות מפיתוח היישוב קיסריה עוברות מהחברות-הבנות של הקרן – ובהן החברה לפיתוח קיסריה והחברה לנכסי קיסריה – למטרות הפילנתרופיות שבהן מתמקדת פעילות הקרן.

מאז שנת 2010 שמה קרן אדמונד דה רוטשילד דגש מיוחד על ההערכה והמדידה של פעילותה הפילנתרופית והיא מאמצת ומקדמת פיתוחם של כלים חדשניים ואפקטיביים: איסוף שיטתי של מידע ונתונים, הגדרת יעדים ותוצאות רצויות, ביצוע בקרה שוטפת ועוד. גישה זו מבטיחה לקרן וליוזמות שבהן היא תומכת מעורבות מתמשכת ומחויבות ארוכת טווח, שאינה מסתכמת בתרומה כספית חד-פעמית.

הקרן בוחרת את הגופים והתוכניות שהיא תומכת בהם לפי אמות מידה קבועות, ובהן עיסוק ישיר באחד מחמשת תחומי הליבה שלה; פעילות בקרב אוכלוסיות היעד של הקרן; הפעלה ופיתוח של מודלים חדשניים לפתרון בעיות מהותיות; יכולת להשיג השפעה הניתנת למדידה, ועוד.

לרשימה המלאה של הארגונים שהקרן תומכת בהם וגובה התרומה >

מרעיון למציאות

אנו מפתחים ותומכים ביזמות חברתית פורצת-דרך ובגישה יצירתית וממוקדת-תוצאות, במטרה ליצור השפעה חברתית מרבית.

הייעוד

לפעול ליצירת חברה מלוכדת על ידי צמצום הפער החברתי וקידום מצוינות, גיוון ומנהיגות באמצעות השכלה גבוהה

האסטרטגיה

פילנתרופיה יזמית המקדמת מטרות מוגדרות באמצעות פיתוח ובחינת מענים חדשניים לאתגרים חברתיים, ופועלת מתוך שותפות ליצירת השפעה חברתית מרבית

תחומי הפעילות

מיקוד הפעילות בחמישה תחומים מרכזיים: מיצוי השכלה גבוהה, מצוינות אקדמית, אמנות, יזמות-אימפקט ומנהיגות

התוכניות

יישום והטמעה של הייעוד והאסטרטגיה באמצעות למעלה מ-50 תוכניות, פרויקטים ויוזמות בכל תחומי הפעילות

התוכניות:
צעד אחר צעד

כדי ליישם את המתודולוגיה ולהוציא את החזון החברתי שלנו מן הכוח אל הפועל, על כל תוכניות הקרן – בין שמדובר בתוכנית שיזמנו ובין שמדובר בתוכנית שהצטרפנו אליה כשותפים – חל תהליך מתמשך הכולל את השלבים הבאים:
  • זיהוי הצורך
  • בחינת מענה
  • מדידת תוצאות
  • גיוס שותפים
  • הרחבת הפעילות
  • תיקוף התוצאות
  • כינון מודל בר קיימא

שותפים לדרך