אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

ממשק

על התוכנית

תכנית ממשק – יישום מדע בממשל לפיתוח מדיניות סביבתית-חברתית בתחום מיצוי ההשכלה הגבוהה

כיום, בתחום הצעירים ובפרט בנושא מיצוי ההשכלה הגבוהה לכדי תעסוקה, אין גורם ממשלתי אחד שקיבל על עצמו את האחריות הכוללת על תחום זה – והטיפול בו מפוזר בין רשויות ממשל שונות, שאינן בידיהן את התמונה המלאה.

על מנת לקדם תהליך קבלת החלטות מושכל ומבוסס נתונים לצורך התמודדות עם האתגרים העומדים לפתחן של זרועות הממשל השונות, מתעורר הצורך בהרחבת הכלים העומדים לרשות מקבלי ההחלטות בשירות המדינה, בבואם לנתח תהליכים, לפתור סוגיות מורכבות ולתכנן מדיניות.

לאור הביזור המאפיין את הטיפול בתחום מיצוי השכלה גבוהה, הצורך האמור מקבל משנה חשיבות.

תוכנית "ממשק" פועלת מזה כעשר שנים להכשרת חוקרים מצטיינים, בעלי תואר שלישי, כיועצים וכמנהלים מדעיים במגזר הציבורי. מדי שנה מציבה התוכנית 10-13 עמיתים כיועצים מדעיים לבכירים בשירות המדינה, אשר מצידם משמשים לעמיתים כמנטורים למשך שנת פעילותם ברשות הממשלתית בה שובצו. היקף ההתמחות עומד על ארבעה ימים בשבוע, ויום נוסף מוקדש ללימודים והכשרה, להעמקת היכרות העמיתים עם הזירה הציבורית, לפיתוח מיומנויות ניהול, פתרון בעיות ולפיתוח מנהיגות.

התוכנית, שנוסדה על ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, פועלת בשנים האחרונות בתחומי הסביבה במובנם הרחב. במסגרת הרחבת התכנית, נערך בשנתיים האחרונות פיילוט מוצלח יחד עם הקרן, במסגרתו נבחרו 3 עמיתי ממשק בכל שנה, אשר שולבו ברשויות הממשלתיות הרלוונטיות לתחומי העניין של הקרן, בדגש על מיצוי השכלה גבוהה, במטרה לקדם את עיסוקן של הרשויות בתחומים אלה ובהעמקת הטיפול, תוך התבססות על נתונים.

בין הרשויות והסוגיות שקודמו בשנות הפיילוט בתמיכת הקרן: במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – כתיבת דו"ח והמלצות מדיניות לזיהוי חסמים במערכת ההשכלה הגבוהה לצעירים מן החברה הבדואית; המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ – קידום מדיניות לשילוב מוסדות אקדמיים במהלכים להתחדשות עירונית כולל רובעי חדשנות בבאר שבע ובחיפה, והכללת אוכלוסיות מודרות בתהליכים אלה; בנציבות שירות המדינה – פיתוח מודלים לשימוש בנתונים להשגת יעדי גיוון אוכלוסיות ושוויון מגדרי בשירות המדינה, פרסום דוחות מבוססי נתונים בסוגיות של גיוון ומוביליות של אוכלוסיות פריפריה בשירות המדינה; במשרד המדע והטכנולוגיה – עריכת מיפוי של מהלכים ויוזמות ממשלתיות וחברתיות לקידום לימודי STEM גבוהים בחברה הערבית, לטובת תכלול השדה וגיבוש מדיניות מותאמת של משרד המדע; במשרד הרווחה – מחקר פרקטי של תשואות כלכליות-חברתיות-סביבתיות בהתערבויות של משרד הרווחה לטובת משרד האוצר.

מטרות התוכנית

  1. העמקת עיסוקן של רשויות הממשל הרלוונטיות בתחומי העניין של הקרן בדגש על מיצוי השכלה גבוהה, תוך קביעת מדיניות ראויה ומבוססת-נתונים בתחום.
  2. הטמעת נתונים וידע מדעי בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות בתחום מיצוי השכלה גבהוה באמצעות שילוב יועצים מדעיים מתאימים בצמתים מרכזיים ולרשות פונקציות בכירות בממשל.
  3. גיוון עמיתי ממשק ובחירת עמיתים מקרב אוכלוסיות פריפריאליות

אופן הפעולה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי מצטיינים ורחבי אופקים. המועמדים נבחרים בתהליך סינון קפדני, שכולל היבטים מדעיים/מקצועיים לצד כישורי מנהיגות והובלת תהליכים עצמאית. לאחר סינון זה מתראיינים העמיתים במשרדי הממשלה וברשויות, ובתהליך התאמה משולב, מצוותים  למנטורים ברשויות השונות.

התוכנית נפרשת על פני עשרה חודשים וכוללת הכשרה ייעודית בנושאים כגון מדיניות ציבורית, ממשל, משפט, תכנון, כלכלה, ניהול ופיתוח מיומנויות אישיות, לצד התמחות ועבודה מעשית במוקדי קביעת מדיניות במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים.

העמיתים זוכים למימון מלא של תוכנית הלימודים ולמלגת מחייה חודשית למשך התוכנית.

התוכנית במספרים:

3-4
3-4
עמיתים משולבים מדי שנה
ברשויות המגזר הציבורי שונות
12
12
חודשי הכשרה עבור אנשי אקדמיה מובילים
ומומחים בתחומי מיצוי ההשכלה הגבוהה