אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

אדמאס

על התוכנית

צעירים יוצאי אתיופיה מהווים 2.5 אחוזים מהאוכלוסייה בישראל, אך רק 1.3 אחוזים מכלל הסטודנטים. בקרב הסטודנטים בתחום המדעים וההנדסה, יוצאי אתיופיה מהווים פחות מאחוז אחד מהסטודנטים, רובם – במכללות. תוכנית אדמאס ("אופק" באמהרית), המופעלת על-ידי עמותת מנהיגי העתיד מבית קרן דוד, פועלת להעלאת שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתחומי ההנדסה והמדעים במוסדות האקדמאים המובילים בישראל.

התוכנית פועלת מזה שלוש שנים, ותומכת כיום ב- 62 סטודנטים – 46 סטודנטים בטכניון ובמכינת הטכניון, ו- 16 סטודנטים לרפואה באוניברסיטה העברית.
קרן אדמונד דה רוטשילד הצטרפה לתוכנית במטרה להגדיל את היקפה, הן מבחינת מספרי הסטודנטים המשתתפים בה במוסדות הקיימים והן מבחינת הרחבתה לאוניברסיטאות מובילות נוספות, כגון אוניברסיטת בן-גוריון ותל אביב. לאחרונה, הודיעה הנהלת הטכניון על כוונתה לקבל ללימודים סטודנטים יוצאי אתיופיה על בסיס הציונים במכינה, ללא התחשבות בבחינה הפסיכומטרית, דבר שעשוי להגדיל את מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה המצליחים להשתלב בלימודים.

בין הרשויות והסוגיות שקודמו בשנות הפיילוט בתמיכת הקרן: במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – כתיבת דו"ח והמלצות מדיניות לזיהוי חסמים במערכת ההשכלה הגבוהה לצעירים מן החברה הבדואית; המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ – קידום מדיניות לשילוב מוסדות אקדמיים במהלכים להתחדשות עירונית כולל רובעי חדשנות בבאר שבע ובחיפה, והכללת אוכלוסיות מודרות בתהליכים אלה; בנציבות שירות המדינה – פיתוח מודלים לשימוש בנתונים להשגת יעדי גיוון אוכלוסיות ושוויון מגדרי בשירות המדינה, פרסום דוחות מבוססי נתונים בסוגיות של גיוון ומוביליות של אוכלוסיות פריפריה בשירות המדינה; במשרד המדע והטכנולוגיה – עריכת מיפוי של מהלכים ויוזמות ממשלתיות וחברתיות לקידום לימודי STEM גבוהים בחברה הערבית, לטובת תכלול השדה וגיבוש מדיניות מותאמת של משרד המדע; במשרד הרווחה – מחקר פרקטי של תשואות כלכליות-חברתיות-סביבתיות בהתערבויות של משרד הרווחה לטובת משרד האוצר.

מטרות התוכנית

  1. קידום השילוב והצלחתם של סטודנטים ישראלים יוצאי אתיופיה בחוגי הנדסה, מדעים ורפואה באוניברסיטאות, במטרה להגדיל את מספרם.

אופן הפעולה

במסגרת התוכנית, מתבצעים מאמצי איתור והכוונת מועמדים בעלי פוטנציאל ללימודי הנדסה ומדעים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה; הסטודנטים המתקבלים זוכים לליווי ולמעטפת תמיכה במהלך הלימודים, הכוללת תמיכה אישית וחברתית וסדנאות העצמה,  אסטרטגיות למידה והכנה לשוק התעסוקה. על בסיס התפיסה שהצורך הכלכלי מהווה גורם משמעותי מבין האתגרים איתם מתמודדים סטודנטים יוצאי אתיופיה, התוכנית מעניקה למשתתפים מלגות אישיות .

108
108
סטודנטים ותלמידי מכינה יתמכו על ידי התוכנית
בשנת הלימודים תש"פ.