אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

פוירשטיין באקדמיה

על התוכנית

תוכנית פוירשטיין באקדמיה נועדה לשבור את מחסום הבחינה הפסיכומטרית, המשמשת  חסם בעבור חלק מהאוכלוסיות הפריפריאליות ומונעת מהן להתקבל למסלולי לימוד יוקרתיים ובעלי פוטנציאל למוביליות חברתית. התוכנית מבוססת על מודל אבחון חלופי לבחינה הפסיכומטרית, הבודק את פוטנציאל הלמידה של המועמד. כן מבוססת התוכנית על ליווי אישי הכולל, בין היתר, קורס אסטרטגיות למידה ותמיכה קוגניטיבית ייחודית. התוכנית מאפשרת למועמדים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, וכן ליוצאי אתיופיה, להשתלב במסלולי לימוד אקדמיים יוקרתיים בלא תלות בציון הפסיכומטרי ולהשלים את לימודיהם בהצלחה.

התוכנית פועלת בשיתוף מכון פוירשטיין, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל, והמרכז האקדמי רופין.

מטרות התוכנית

  1. לשלב יוצאי אתיופיה ובני פריפריה חברתית-גיאוגרפית בחוגים מבוקשים באוניברסיטאות.
  2. לבסס חלופות לבחינה הפסיכומטרית ככלי לאבחון בקבלה לאקדמיה.
  3. לשבור את הדימוי של יוצאי אתיופיה ובני הפריפריה החברתית-גיאוגרפית בנוגע ליכולות הלימודים שלהם.

אופן הפעולה

הקבלה לתוכנית מבוססת על תהליך מיון ייחודי שפיתח פרופ' ראובן פוירשטיין, והוכח כמנבא פוטנציאל למידה. לתוכנית מתקבלים מועמדים שאובחנו כבעלי פוטנציאל למידה מרשים ובעלי מוטיבציה, אך ציון הבחינה הפסיכומטרית שקיבלו נמוך בלפחות 100 נקודות מסף הקבלה לחוגים שונים באוניברסיטאות העברית, בר אילן ואריאל. האוניברסיטאות השותפות לתוכנית מקבלות את הסטודנטים ללימודים על בסיס האבחון וההמלצה של מכון פוירשטיין. הסטודנטים משתלבים בלימודי רפואה, מדעי המחשב, הנדסה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, משפטים, כלכלה, עבודה סוציאלית, חשבונאות ועוד. הסטודנטים נהנים ממעטפת תומכת הכוללת קורס אסטרטגיות למידה, שיעורי עזר, תמיכה קוגניטיבית ייחודית, מלגות וליווי אישי.

נתוני התוכנית מראים כי שיעור הנשירה של הסטודנטים המשתתפים בתוכנית עומד על 9% בלבד, לעומת 22% נשירה בחברה הכללית ו-33% נשירה בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה, וכי ממוצע ציוניהם אינו שונה מהממוצע של כלל הסטודנטים באותן מחלקות.

בסיוע התוכנית התקבלו עד כה כמעט 300 סטודנטים למסלולי לימוד יוקרתיים, ובהם 14 סטודנטים לרפואה.   

התוכנית במספרים

242
242
סטודנטים
השתתפו
בתוכנית
מיום הקמתה
142
142
סטודנטים השתתפו
בתוכנית בשנה"ל
2018-2017
100
100
סטודנטים סיימו
תואר ראשון
בהצלחה
15
15
סטודנטים
התקבלו
לתואר שני
60
60
סטודנטים קיבלו
מלגות ללימודי
השכלה גבוהה
*נכון לשנים 2017-2018

פוירשטיין באקדמיה