אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

מובילים באקדמיה

על התוכנית

Shotfuyot Logo

התוכנית הלאומית לפיתוח מנהיגות אקדמית, מובילים באקדמיה, היא יוזמה משותפת של הקרן ושל המועצה להשכלה גבוהה בישראל. ייעודה של התוכנית הוא בניית רשת של מובילי שינוי מהמוסדות האקדמיים בישראל. מערכות ההשכלה הגבוהה בעולם ניצבות בפני אתגרים רבים כתהליכי הוראה ולמידה חדשים, תחרות על משאבים ושינויים בתפיסות תרבותיות. בפני מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ניצבים אתגרים נוספים בשל קצב צמיחה מהיר במספר המוסדות להשכלה גבוהה, שינויים דמוגרפיים וחברתיים ועליית הדומיננטיות של תעשיות ההיי-טק במדינה. לשם הובלת האקדמיה והתאמתה לשינויים המואצים, יש צורך בפיתוח יכולות מנהיגות וניהול בקרב בכירי האוניברסיטאות והמכללות. רשת מובילים באקדמיה נוסדה כדי לפתח את כישורי ההובלה והמנהיגות של אנשי האקדמיה הבכירים בארץ.

אתר מובילים באקדמיה

מטרות התוכנית

  1. יצירת רשת של מובילי שינוי מהמוסדות האקדמיים בישראל.
  2. פיתוח כישורי הובלה ומנהיגות אצל בכירי המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
  3. תרומה לעיצוב תרבות של מנהיגות התומכת בקידומה של מערכת השכלה גבוהה מצטיינת וחדשנית, התורמת למחקר הבסיסי, למחקר היישומי, לאיכות ההוראה ולפיתוח החברה והמשק.
  4. יצירת שכבת הנהגה אקדמית שתדע להתאים את המוסדות להשכלה גבוהה לאתגרים עכשוויים בסביבה מתפתחת.

אופן הפעולה

 

החל בשנת הלימודים 2019-2018 ומדי שנה, 35-30 עמיתים ועמיתות לוקחים חלק בעיצוב הקהילה הלומדת. קהילה זו תהיה מושתתת על סגל אקדמי ומנהלי המאייש, או צפוי לאייש, תפקידי מפתח כדיקנים, סגני נשיא, מנהלי בתי ספר במערך האקדמי, מנהלי מחלקות בכירים וסמנכ"לים במערך המנהלי. משתתפי התוכנית ייחשפו לאתגרים הניצבים בפני ההשכלה הגבוהה בישראל ברמות הלאומית והמוסדית ויחפשו להם פתרונות. הם ילמדו על סיפורי הצלחה מהארץ ומהעולם, במטרה לצייד אותם ברעיונות ובכיווני פעולה שיובילו להולכת שינויים ולתהליכי התחדשות. כמו כן, תתמקד התוכנית בהקניה של תפיסות, ידע ומיומנויות הרלוונטיות לפיתוח ולטיפוח יכולת ההובלה של המשתתפים כיחידים וכקבוצה.

התוכנית תתפרס על פני 20 ימי למידה בארץ ומסע למידה של כ-14-10 ימים בחו"ל, ותדרוש מהמשתתפים לקחת חלק בתהליכי עבודה, חשיבה ופיתוח בין המפגשים.

השקת התכנית "מובילים באקדמיה"