אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

קולקטיב אימפקט

על התוכנית

התוכנית, שהוקמה ב-2017,  מתמקדת בהנגשה אפקטיבית של ערבים בוגרי אקדמיה למעסיקים במשק הישראלי. התוכנית פועלת בשני מישורים: הפיכת מוסדות אקדמיה ל"מעסיק מגוון", ושינוי תודעתי בקרב אקדמאים ערבים, במטרה לעודד אותם להשתלב בשוק הפרטי עם תום הלימודים. התוכנית עוסקת גם באתגרים בעבודה אצל מעסיקים יהודים, ומסייעת בהנגשת מקומות עבודה ובהשמת הבוגרים בהם.

 

מטרות התוכנית

  1. להעלות את מספר האקדמאים הערבים המשתלבים בתעסוקה במגזר העסקי.
  2. להגדיל את מספר העובדים הערבים במוסדות האקדמיה.
  3. ללוות את תהליך ההשמה של אקדמאים ערבים במקומות עבודה ההולמים את כישוריהם.
  4. לשנות את התודעה בקרב אקדמאים ערבים בנוגע להגשת מועמדותם למשרות במגזר העסקי.

אופן הפעולה

 

  1.  יצירת חממה למועמדים – ממשק זה נועד כדי לאחד ולאגד את המידע על כל הפעילויות הנעשות בשטח בנושא הנגשת תעסוקה הולמת לאקדמאים ערבים וכדי לפתח פעילויות נחוצות. התוכנית, הפונה לצעירים ערבים בני 28-19, מגדירה רכזי קריירה דוברי ערבית שידריכו את הסטודנטים בכל תחומי התעסוקה, מרחיבה ומחברת בין תוכניות קיימות של עמותות כמו צופן, קו משווה, מועדוני בוגרים ועוד, מחברת בין מועמדים לחברות, מפתחת ומפעילה תוכנית התמחות ויוצרת מתווה כללי לליווי אקדמי.
  2. הפיכת המוסד האקדמי למעסיק מגוון – התוכנית פועלת לשינוי בקרב המוסדות האקדמיים שאיתם היא משתפת פעולה. מטרת הפעילות היא להעלות את המודעות בקרב המוסדות לחשיבות ההעסקה של עובדים מהחברה הערבית ולסייע להם להיערך לקליטה נכונה של עובדים אלו.