אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

מרכז מצוינות בצלאל והגלריה לאמנות אום אל פחם

על התוכנית

תוכנית המרכז למצוינות באמנות ובעיצוב של האקדמיה לאמנות בצלאל, המתקיימת בגלריה לאמנות אום אל פחם, נוסדה במטרה להרחיב את הנגישות ללימודים אקדמיים בתחומי האמנות בחברה הערבית. התוכנית נועדה להעניק כלים, לפתח יכולות ולהגדיל את ההזדמנויות בעבור צעירי החברה הערבית, החשופים פחות לתכנים ולאפשרויות בעולם האמנות. כמו כן, התוכנית תורמת לייצוג מגוון של הלומדים את תחומי האמנות בישראל. בוגרי התוכנית יוכשרו להשתלב כסטודנטים בבצלאל ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה בתחומי האמנות והעיצוב.

מטרות התוכנית

  1. לחשוף צעירים מהחברה הערבית לתחומי האמנות והעיצוב.
  2. לשלב צעירים מהחברה הערבית בלימודי אמנות ועיצוב במוסדות להשכלה גבוהה.
  3. להגדיל את המגוון החברתי של הלומדים את מקצועות האמנות והעיצוב בישראל.
  4. לחזק את הדימוי העצמי של התלמידים ולעודד אותם להצלחה ולמצוינות.

אופן הפעולה

התוכנית מאתרת בני נוער, תלמידי כיתה י', בעלי פוטנציאל גבוה להשתלבות בלימודי השכלה גבוהה בתחומי האמנות והעיצוב. התלמידים נבחרים בידי צוות בית הספר שבו הם לומדים ועוברים תהליך מיון נוסף בידי צוות התוכנית.
התוכנית מתקיימת אחת לשבוע במשך שלוש שנים ויוצרת מרחב להעשרה מעשית ואינטלקטואלית. התלמידים זוכים לפיתוח יכולות ולהתנסות שתקדם את התפתחותם כיוצרים צעירים וכאמנים לעתיד. השנה הראשונה מתמקדת בהקניית כלים בסיסיים ובחשיפה לתחומי האמנות השונים; השנה השנייה מוקדשת להעמקת ההבנה, הידע וההתמודדות עם השפה האמנותית והעיצובית; השנה השלישית מוקדשת לפרויקט אישי מסכם שישקף את התהליך שעבר התלמיד בתוכנית.

לצד ההתנסויות המעשיות, התוכנית כוללת גם הרצאות וניתוח עבודות וכן ביקורים בבתי ספר לאמנות, במוזיאונים ובגלריות ברחבי הארץ. משתתפי התוכנית מקבלים כלים מקצועיים שיסייעו להם להתערות בשיח האמנותי ובעשייה העכשווית, ונחשפים למגוון אמצעים טכניים ורעיוניים. התוכנית מעודדת את המשתתפים בה לפתח עמדה והשקפת עולם עצמאית ומסייעת בהקניית ידע, בפיתוח שפת האמנות והעיצוב ובפיתוח חשיבה ביקורתית.