אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

הישגים-רואד

על התוכנית

תוכנית הישגים הוקמה בידי המועצה להשכלה גבוהה במטרה להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה. התוכנית פועלת בקרב צעירים להגברת המודעות לחשיבותה של השכלה גבוהה ולהגדלת מספר הסטודנטים מהפריפריה. התוכנית פועלת בשתי זרועות: "הישגים"- תוכנית לאוכלוסייה הפריפריאלית בחברה היהודית, ו"רואד" – להנגשת השכלה גבוהה בחברה הערבית.

בשיתוף פעולה עם המועצה להשכלה גבוהה, קרן גרוס ורשויות מקומיות ומרכזי צעירים ברחבי הארץ.

מטרות התוכנית

  1. להנגיש השכלה גבוהה לצעירים בפריפריה ובחברה הערבית.
  2. להגביר את המודעות לחשיבותה של השכלה גבוהה בקרב צעירים בפריפריה ובחברה הערבית.
  3. להגדיל את מספר הסטודנטים מהפריפריה ומהחברה הערבית.

אופן הפעולה

תוכנית "הישגים" פועלת ב-35 יישובים, ומסייעת לכ-4,000 סטודנטים חדשים מדי שנה בשנה.

בכל יישוב פועל רכז שתפקידו לאתר באופן אקטיבי צעירים בני 30-18, לכוונם לאקדמיה ולסייע להם להשתלב בלימודים אקדמיים ובמכינות קדם-אקדמיות וכן לתמוך בהם בשלבים הראשונים של הלימודים.

תוכנית רואד פועלת ב-70 יישובים ערביים בכל רחבי הארץ ופונה לצעירים מכיתה י' ועד גיל 29.

התוכנית במספרים

17
17
שנות פעילות
5000
5000
צעירים קיבלו ייעוץ
פרטני במסגרת
תוכנית "רואד"
4363
4363
צעירים קיבלו
ייעוץ פרטני
במסגרת תוכנית
"הישגים"
42987
42987
איש הושפעו
מתוכנית "רואד"
12000
12000
איש הושפעו
מתוכנית "הישגים"
*נכון לשנים 2017-2018