אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

הדבר הבא

על התוכנית

"הדבר הבא" נוסדה בשנת 2012 בשיתוף פעולה בין הקרן לבין עמותת אלומה, במטרה לבנות גשר בין עולם ההשכלה לעולם התעסוקה. התוכנית מסייעת לסטודנטים לקראת סיום לימודיהם להשתלב בתעסוקה הולמת באמצעות קורס אקדמי הכולל התמחות מעשית במהלך התואר. בשוק העבודה התחרותי של היום צעירים, בעיקר מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, נעדרים רישות חברתי וכלכלי ומתקשים להשתלב בתעסוקה ההולמת את השכלתם ואת כישוריהם. הדבר הבא היא תוכנית ההתמחויות הגדולה בישראל והיא פועלת בכ-20 מוסדות אקדמיים בקרב האוכלוסייה הכללית, החברה הערבית, החברה החרדית וסטודנטים עם מוגבלות.

התוכנית פועלת בשיתוף עמותת אלומה; ג'וינט ישראל – תב"ת; הפדרציה היהודית של ניו יורק; המשרד לשוויון חברתי, קרן משפחת רודרמן וקרנות הביטוח הלאומי.

מטרות התוכנית

1. לשלב בוגרי אקדמיה בתעסוקה ההולמת את השכלתם וכישוריהם באמצעות הטמעת תרבות התמחויות בישראל.

2.ליצור לימודים אקדמאים עדכניים ועשירים המותאמים למאה ה-21 ולשוק העבודה המשתנה.

3.ליצור רישות חברתי וכלכלי לבוגרי אקדמיה צעירים.

 

אופן הפעולה

במסגרת התוכנית משולבים הסטודנטים בהתמחות איכותית של כ-120 שעות בארגון חונך העוסק בתחום לימודיהם, ומקבלים ליווי מקצועי. בד בבד הם משתתפים בקורס אקדמי המקנה נקודות זכות ועוסק במעבר מתיאוריה לפרקטיקה ובחיזוק מיומנויות רכות הנדרשות בשוק התעסוקה. התוכנית מתקיימת ב-20 מוסדות אקדמיים ובהם מכללת ספיר, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת אריאל, מכללת שנקר ומכללת צפת.

מחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה עבור קרן אדמונד דה רוטשילד: השפעתן של התמחויות אקדמיות על תעסוקה ושכר

 

התוכנית במספרים

3574
3574
משתתפים לקחו חלק
מיום הקמתה
1010
1010
משתתפים התמחו
כסטאז'רים במסגרת
התוכנית
1844
1844
משתתפים סיימו
את התוכנית
31%
31%
לבוגרי התוכנית סיכוי הגבוה
ב- 31% להשתלב בתעסוקה
ההולמת בתוך שנה, לעומת
עמיתיהם שלא עברו
התמחות
*נכון לשנים 2017-2018