אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

אקדמיה לחיים

על התוכנית

קרן אדמונד דה רוטשילד זיהתה שישנה הלימה בין אוכלוסיות שאינן מתגייסות לצבא לבין אוכלוסיות בעלות ייצוג חסר באקדמיה, ולכן יזמה בשנת 2012 את תוכנית "אקדמיה לחיים".

התוכנית מיועדת לצעירים בעלי פוטנציאל ומחויבות חברתית, שבחרו לתרום לחברה באמצעות שנת התנדבות. שנת ההתנדבות משמשת כפלטפורמה להעצמה אישית ולהכנה ללימודים אקדמיים. התוכנית מלווה את המשתתפים בשלב ההכנה וההכוונה לאקדמיה ולאורך תקופת הלימודים לקראת השלמת התואר.

התוכנית פועלת כיום בשיתוף הארגונים בת עמי, מרכז מעשה, אג'יק-קרן אברהם, אזרחים בונים קהילה, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית והחברה למתנ"סים.

מטרות התוכנית

  1.  להעלות את ייצוגן של אוכלוסיות שאינן משרתות בצבא במוסדות להשכלה גבוהה
  2. לאפשר לאוכלוסיות שאינן משרתות בצבא השכלה גבוהה איכותית, בעלת פוטנציאל תעסוקתי.
  3. להעצים את משתתפי התוכנית ולהכינם להשכלה גבוהה איכותית, בעלת פוטנציאל תעסוקתי.
  4. ללוות את המשתתפים במהלך הלימודים, כדי להבטיח את הצלחתם בלימודים.

אופן הפעולה

התוכנית פועלת בקרב אוכלוסיות פריפריאליות שונות ובכללן צעירות בסיכון, החברה הערבית, החברה הבדואית בדרום ויוצאי אתיופיה.

את התוכנית מפעילים ארגונים חברתיים בעלי מומחיות בעבודה עם האוכלוסיות השונות.  משתתפי התוכנית זוכים למעטפת של ייעוץ, ליווי ותמיכה כדי לסייע  לקבלתם למוסדות להשכלה גבוהה ולהצלחתם בלימודים. המעטפת כוללת ליווי אישי וקבוצתי, הכוון אקדמי, השלמות לצורך קבלה ללימודים, מיומנויות רכות, תגבור אקדמי וסיוע כלכלי.

 

התוכנית במספרים

6
6
שנות פעילות
500
500
איש השתתפו
בתוכנית מאז
הקמתה
380
380
איש השתתפו
בתוכנית בשנה"ל
2018-2017
10000
10000
איש הושפעו
מהתוכנית
*נכון לשנים 2017-2018

סיקור תוכנית "אקדמיה לחיים"

משתתפים מספרים

התובענות של התוכנית, במובן
החיובי, הכינה אותי לעולם
המקצועי... רכשתי כלים
שלא הייתי רוכשת
בשום מקום אחר
יערה כהן / בוגרת שגרירי רוטשילד
קו הזינוק עזרה לי להבין שאני אדם
של עשיה שלא יכול לשבת בשקט
שאני רואה בעיות ותמיד רוצה
לגרום לטוב יותר
לסובבים אותי
חאמד סועד / קו הזינוק מחזור 2021
קו הזינוק עזרה לי להבין שאני אדם
של עשיה שלא יכול לשבת בשקט
שאני רואה בעיות ותמיד רוצה
לגרום לטוב יותר
לסובבים אותי
חאמד סועד / קו הזינוק מחזור 2021
התובענות של התוכנית, במובן
החיובי, הכינה אותי לעולם
המקצועי... רכשתי כלים
שלא הייתי רוכשת
בשום מקום אחר
יערה כהן / בוגרת שגרירי רוטשילד
התובענות של התוכנית, במובן
החיובי, הכינה אותי לעולם
המקצועי... רכשתי כלים
שלא הייתי רוכשת
בשום מקום אחר
יערה כהן / בוגרת שגרירי רוטשילד