אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

אג"ח חברתי – צמצום נשירה

על התוכנית

תוכנית אגרת-החוב (אג"ח) החברתית הראשונה בישראל, והראשונה בעולם בתחום ההשכלה הגבוהה, פותחה במשותף בידי קרן אדמונד דה רוטשילד וארגון SFI-Social Finance Israel במטרה לצמצם את שיעור הנשירה מלימודים אקדמיים בתחום מדעי המחשב. התוכנית פותחה על פי מודל האג"ח החברתי, שתוצאותיו הכלכליות נמדדות באופן רציף.

התוכנית פועלת בשיתוף עמותת אלומה, Social Finance Israel , אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית תל אביב-יפו.

 

מטרות התוכנית

  1. לצמצם נשירה של סטודנטים מלימודים אקדמיים בתחום מדעי המחשב.
  2. להטמיע פרקטיקות טובות לצמצום נשירה במוסדות אקדמיה.
  3. להוכיח את נחיצותו ואת יעילותו של מודל האג"ח החברתי כפתרון בר-קיימא לבעיות חברתיות.

אופן הפעולה

אחד מכל חמישה סטודנטים המתחילים בלימודים אקדמיים בישראל אינו משלים את לימודי התואר הראשון.

במקצועות המדעים המדויקים, ובפרט במדעי המחשב, שיעור הנשירה הממוצע הוא כ-30%. בקרב אוכלוסיות ייחודיות שיעור הנשירה עומד אף על כ-40% ויותר. הנשירה פוגעת בסטודנט, במוסד האקדמי ובמשק הישראלי כולו, עקב מימוש-חסר של יכולת ההשתכרות.

התוכנית פותחה כמודל התערבות אשר תוצאותיו נמדדות באופן רציף. מודל האג"ח החברתי מבוסס על היכולת לכמת את גובה ההפסד הכספי הנוצר מבעיה חברתית, ובמקרה זה – ההפסדים הנגרמים למוסד האקדמי כתוצאה מנשירת סטודנטים. התוכנית ממומנת באמצעות כספי משקיעים ובהתאם להצלחתה, המוסד מרוויח ומחזיר את ההשקעה בתוספת ריבית.

עמותת אלומה מפעילה את התוכנית באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית תל אביב-יפו. המשתתפים זוכים למעטפת הוליסטית הכוללת ליווי אישי של רכזות התוכנית; תגבורים אקדמיים ובכלל זה תגבורים קבוצתיים, שיעורי עזר פרטיים, מרכזי למידה ומרתונים של למידה בתקופות המבחנים, וכן לסיוע כלכלי.

התוכנית במספרים

640
640
משתתפים בתוכנית
מיום הקמתה
50%
50%
שיעור צמצום הנשירה
משנה א' בחוג למדמ"ח
באונ' חיפה
33%
33%
שיעור צמצום הנשירה
מהחוג למדמ"ח
באונ' חיפה בתום
שנתיים
*נכון לשנים 2017-2018

הכירו את הבוגרים