פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
18 יולי, 2022

המרכז לחיבור השכלה גבוהה-תעסוקה מיסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד וזרוע עבודה במשרד הכלכלה ישקיעו  10 מיליון ש"ח בתוכנית לשיפור שיעורי התעסוקה ההולמת והשכר של בוגרי מוסדות אקדמיה, בדגש על אוכלוסיות מגוונות

המרכז לחיבור השכלה גבוהה-תעסוקה מיסודה של קרן אדמונד רה-רוטשילד בשיתוף מנהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, חברו יחד במיזם משותף לביסוס והעמקת הגשר בין ההשכלה הגבוהה לתעסוקה איכותית, בדגש על אוכלוסיות מגוונות

על אף ששיעור האקדמאים בישראל גבוה  ביחס למדינות אחרות ב-OECD, למעלה מ-32% מהעובדים בישראל נמצאים במצב של השכלה עודפת ו-36% מהאקדמאים מעידים על אי התאמה בין תעסוקתם להשכלתם, מצב אשר משפיע לא רק על אי שוויון אלא גם על רמת הפריון של המשק כולו-  24% מתחת לממוצע ב-OECD.

ישנם חסמים שונים המשפיעים על השתלבות בתעסוקה שאינה הולמת השכלה ועל רמת ההשתכרות נמוכה, וביניהם, ההון האנושי של העובדים לעתיד (ובכלל זה, הידע, הכישורים והמיומנויות) וההון חברתי שלהם (חשיפה ,רישות ונגישות).

מוסדות האקדמיה הינם  'התחנה האחרונה', בה המערכת הציבורית פוגשת במרוכז כ- 50% מכלל הצעירים והצעירות בישראל, ועל כן, זו הזדמנות גדולה להשפעה על עתידם המקצועי.

כדי לגשר על הפער בין האקדמיה לתעסוקה חברו המרכז לחיבור השכלה גבוהה תעסוקה מיסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד ומנהל אוכלוסיות בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, לגיבוש מיזם בהיקף של 10 מיליון ₪, במסגרתו ייערך פיילוט בארבעה מוסדות אקדמיים, שיזכו לתקצוב, ליווי מקצועי בתכנון, ליווי ביישום ומדידה של התהליך. המיזם החדש יסייע למוסדות האקדמיה שייבחרו לבסס תשתיות שיקדמו תעסוקתיות בקרב סטודנטים,  ויקדם תהליכים של הקניית מיומנויות, ליווי, הכוונה והשמה של סטודנטים בתעסוקה הולמת השכלה. המיזם יפעל במשך שתי שנות לימוד וישפיע על לפחות 1,000 סטודנטים , שלפחות 40% מהם יהיו סטודנטים מאוכלוסיות ייחודיות ומהפריפריה הסוציו-אקונומית והגיאוגרפית.

התוכנית צפויה להגביר את שיעור התעסוקה, לדייק את ההתאמה בין ההשכלה לאיכות התעסוקה ולהעלות את שיעור השכר של הסטודנטים המשתתפים ב-4%-5%  ביחס למצב היום.

המיזם ינוהל על ידי המרכז לחיבור השכלה גבוהה-תעסוקה, מייסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד שתרמה בעשור האחרון למעלה ממיליארד ש"ח לצמצום פערים חברתיים בחברה הישראלית – בעיקר באמצעות עידוד ההשכלה הגבוהה, וילווה על ידי ועדת היגוי, ובה נציגים מזרוע העבודה, מקרן אדמונד דה רוטשילד, מל"ג-ות"ת ונציג ציבור.

תאיר איפרגן, מנכ״לית זרוע העבודה: ״לאקדמיה תפקיד חשוב במוביליות חברתית ובהקניית כישורים ומיומנויות שנדרשות מאוד בשוק העבודה המשתנה. מיזם חשוב זה יתמוך ביצירת תשתית נדרשת במוסדות האקדמיים לשם השגת הנ״ל ויאפשר לבוגרים שילוב מיטבי בשוק העבודה תוך מיצוי הפוטנציאל של הבוגרים״.

יוליה איתן, ראש מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה: "המיזם מייצר הזדמנות אמיתית להגיע לצעירים וצעירות בראשית דרכם, עוד בשלב הלימודים, טרם כניסתם לשוק העבודה, הגדוש באתגרים והתמודדויות אינסופיות. הצעירים יוכלו לקבל כלים ומיומנויות שיחזקו אותם בעת שילובם בשוק התעסוקה, תוך דיוק והתכווננות לצרכי המשק, מה שיגדיל את סיכוייהם למצוא עבודה טובה ואיכותית, שתענה על צרכיהם ותמצה את הפוטנציאל שלהם במלואו".

אלי בוך, מנהל הפילנתרופיה בקרן אדמונד דה רוטשילד, מציין כי "בשנים האחרונות אנחנו יוזמים ומקדמים בקרן מודלים שונים לחיזוק הגשר בין השכלה גבוהה לתעסוקה, בעיקר עבור סטודנטים מהפריפריות הסוציו-אקונומיות של ישראל. כך, הקמנו את המרכז להשכלה גבוהה- תעסוקה על מנת שייקדם מדיניות ויסייע לפתח תשתיות לקידום תעסוקתיות במוסדות האקדמיה ובשיתוף פעולה עם מל"ג ות"ת. במקביל, אנו פועלים עם גופי תעסוקה ומשרד הכלכלה במטרה לאפשר ליותר צעירים לתרגם את ההשכלה הגבוהה לתעסוקה הולמת.

אילאיל אמיר-כסיף, מנהלת המרכז להשכלה גבוהה-תעסוקה, מייסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד ציינה כי המרכז נועד לסייע לליבת האקדמיה להיחשף לאתגרי הסטודנטים ביום שלאחר סיום התואר, על מנת שתסייע לבוגריה לממש בצורה מיטבית את ההשכלה האקדמית ככלי יעיל למימוש שאיפותיהם כאזרחים יצרניים שמצליחים לנווט את דרכם, להשתלב ולהתפתח בעולם התעסוקה המשתנה.

לחצו כאן לקול קורא למוסדות להשכלה גבוהה