פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
27 יוני, 2022

קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה: ביסוס הגשר בין אקדמיה לתעסוקה

מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, והמרכז להשכלה גבוהה-תעסוקה מיסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד, חברו יחד במיזם משותף לביסוס והעמקת הגשר בין ההשכלה הגבוהה לתעסוקה איכותית, בדגש על אוכלוסיות מגוונות. תהליך זה יתבצע באמצעות קול קורא תחרותי לפיילוט שייערך בארבעה מוסדות אקדמיים, שיזכו לתקצוב, ליווי מקצועי בתכנון, ליווי ביישום ומדידה של התהליך.

המיזם החדש יסייע למוסדות האקדמיה שייבחרו לבסס תשתיות שיקדמו תעסוקתיות בקרב סטודנטים,  ויקדם תהליכים של הקניית מיומנויות, ליווי, הכוונה והשמה של סטודנטים בתעסוקה הולמת השכלה.

המיזם יפעל במשך שתי שנות לימוד וישפיע על לפחות 1,000 סטודנטים, שלפחות 40% מהם יהיו סטודנטים מאוכלוסיות ייחודיות ומהפריפריה הסוציו-אקונומית והגיאוגרפית.

תהליך המיון להשתתפות במיזם מתבצע במספר שלבים:

הגשה בקשה ראשונית עד לתאריך: 11.8.2022

הגשת הבקשה עד לתאריך: 29.12.2022

יישום המיזם מתוכנן לסמסטר אביב של שנת הלימודים תשפ"ג (מרץ 2023).

מפגש לשאלות הבהרה ייערך ביום ב', 11.7.2022 בשעה 12:00 בזום (לקישור והרשמה יש לשלוח מייל לכתובת yaelbr@edrf.org.il)

להורדת הקול קורא לחצו כאן