על התוכנית

תוכנית הברונית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט מעניקה מלגות לתלמידות מצטיינות לתואר שלישי מתחומי מחקר שונים, הלומדות באוניברסיטאות מחקר בישראל. כחלק מפעילותה של הברונית לקידום שוויון הזדמנויות לנשים ברחבי העולם, מבקשת התוכנית לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית באמצעות תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, המגיעות מרקעים מגוונים, שהמלגה היא תנאי הכרחי להצלחתן. התוכנית נחנכה ב-2009 באוניברסיטה העברית בירושלים ובמהלך השנים האחרונות הצטרפו אליה הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת בן גוריון. במסגרת התוכנית מוענקות מדי שנה בשנה ארבע מלגות חדשות למשך ארבע שנים לסטודנטיות מצטיינות בכל מוסד. בנוסף ניתן למלגאיות מענק חד פעמי לנסיעות לכנסים בחו"ל. לצד התמיכה הכספית, פיתחה הקרן תוכנית מעטפת שבמסגרתה משתתפות הדוקטורנטיות בהכשרות, בסדנאות ובפעילויות חברתיות.

מטרות התוכנית

  1. קידום דוקטורנטיות מצטיינות, המגיעות מרקעים מגוונים, ושילובן בעמדות מפתח באקדמיה ובחברה הישראלית.
  2. מתן סיוע כלכלי לדוקטורנטיות כך שתוכלנה להתמקד בלימודים ובמחקר ולהגשים את עצמן, הן בתחום המקצועי והן בתחום האישי.

אופן הפעולה

המלגה מוענקת לסטודנטיות שנבחרו בידי נציגי הנהלת המוסד האקדמי ובהתייעצות עם הקרן ואישורה, לאחר בחינת עמידתן בקריטריונים של מצוינות אקדמית (50%), ושל רקע אישי הכולל מגוון חברתי, מנהיגות ומעורבות חברתית וצורך סוציו-אקונומי (50%). המלגה ניתנת לעד ארבע שנים ומותנית בהתקדמות נאותה של הסטודנטית בלימודים ובמחקר. היא כוללת שכר לימוד, מלגת מחיה ומענק להצגת המחקר בכנסים בינלאומיים בחו"ל. מקבלות המלגה מתחייבות להתנדב בפרויקטים חינוכיים בהיקף של 56 שעות בכל שנה שהן משתתפות בתוכנית, ובכך לחזק צעירים וצעירות ולשמש בעבורם מודל לחיקוי, למצוינות ולנתינה לקהילה.

טופס בקשה למימוש מענק מחקר (לדוקטורנטיות פעילות בלבד)

ספר העשור לתכנית  – כשמצוינות אקדמית פוגשת מחוייבות חברתית, 2009-2019

התוכנית במספרים

100
100
פעילות
100
100
פעילות
100
100
פעילות
100
100
פעילות
*נכון לשנים 2019-2020

קראק'ר א'רקא ג כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ
דגכעדגכ ע
כעדגכע דגכעדגכע דגכע כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ
דגכע דגכע דגכע
כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ כגדעדגכע דגכע דגכעדכגכ
עדגכעכגע