המעבר ללמידה אלקטרונית היברידית בתקופת מגיפת הקורונה והשפעתה על תלמידים מהפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית: אתגרים ופתרונות