השפעתן של תכניות המקדמות מנהיגות ואחריות חברתית בקרב סטודנטים חרדים

https://www.edrf.org.il/wp-content/uploads/research0920_digital_heb_03-1-4-6.pdf