שילוב בינה מלאכותית במוסדות להשכלה הגבוהה – אסטרטגיות מפתח