תפיסת ESG בקרב מנהלים ודירקטורים בחברות ציבוריות בישראל