כל יום הוא התחלה חדשה והזדמנות חדשה לעשות שינוי

חזרה לדף הראשי
מחקרים ופרסומים
פרופ' רונית קרק, אוניברסיטת בר-אילן

רוקמות עתיד: חקר פיתוח מנהיגות צעירות וצעירים בחברה הבדואית בנגב מפרספקטיבה פרדוקסלית