כל יום הוא התחלה חדשה והזדמנות חדשה לעשות שינוי

חזרה לדף הראשי
מחקרים ופרסומים
פרופ' גד יאיר וניר רותם, האוניברסיטה העברית בירושלים

ראויים לקידום – נושרים מתואר בוגר או מתקדמים למוסמך?