כל יום הוא התחלה חדשה והזדמנות חדשה לעשות שינוי

חזרה לדף הראשי
מחקרים ופרסומים
ד"ר עדי ספיר, אוניברסיטת חיפה

מניעת נשירה של סטודנטים מקבוצות פריפריאליות: ידע מבוסס-פרקטיקה של צוותי יחידות התמיכה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל