כל יום הוא התחלה חדשה והזדמנות חדשה לעשות שינוי

חזרה לדף הראשי
מחקרים ופרסומים
ד"ר שלי גוטפריד, רו"ח אמיר סבהט, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, נובמבר 2022

מגיאו/ביו-פוליטיקה להסכמים בין ממשלות (G2G) ושותפות ציבורית-פרטית (PPP): התפקיד הייחודי של אקו סיסטם האימפקט הישראלי באתיופיה