כל יום הוא התחלה חדשה והזדמנות חדשה לעשות שינוי

חזרה לדף הראשי
מחקרים ופרסומים
פרופ' שרון גלעד, האוניברסיטה העברית בירושלים, יעל שיינין, האוניברסיטה העברית בירושלים

השפעתן של תכניות מנהיגות מקדמות שינוי במגזר הציבורי על עמדות והתנהגות בוגריהן