מחקרים אודות קיסריה

לאורך השנים, החפירות הארכיאולוגיות בקיסריה, בתמיכת החברה לפיתוח קיסריה ובשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות, הניבו ממצאים משמעותיים שעשויים לשפוך אור חדש על קיסריה בפרט ועל העולם העתיק בכלל. בולטים ביניהם ממצאי החפירות בקמרונות קיסריה, אשר עברו שיקום אך טרם נערך עליהם מחקר אקדמי – מחקר שיש בו פוטנציאל משמעותי לחשוף את החפירות לקהילה הבין-לאומית ולהציב את קיסריה על מפת הארכיאולוגיה העולמית.
פרויקט המחקרים אודות קיסריה יוצר לראשונה שיתוף פעולה מחקרי בין אוניברסיטת ניו יורק, אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות, המאפשר לכל מוסד להביא את הערך המוסף שלו לטובת פרויקט מחקרי רחב בנמל קיסריה. במסגרת הפרויקט, יגיעו לארץ סטודנטים וחוקרים מארה"ב שיפעלו יחד עם סטודנטים וחוקרים מישראל ומומחים מרשות העתיקות. תוצרי הפרויקט יבואו לידי ביטוי בשלל עבודות מחקר, פרסומים ובכנסים ותערוכות בארץ ובארה"ב.