תוכנית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט

תוכנית הברונית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט מעניקה מלגות לתלמידות מצטיינות לתואר שלישי מתחומי מחקר שונים, הלומדות באוניברסיטאות מחקר בישראל. כחלק מפעילותה של הברונית לקידום שוויון הזדמנויות לנשים ברחבי העולם, מבקשת התוכנית לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית באמצעות תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, המגיעות מרקעים מגוונים, שהמלגה היא תנאי הכרחי להצלחתן. התוכנית נחנכה ב-2009 באוניברסיטה העברית בירושלים ובמהלך השנים האחרונות הצטרפו אליה הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת בן גוריון. במסגרת התוכנית מוענקות מדי שנה בשנה ארבע מלגות חדשות למשך ארבע שנים לסטודנטיות מצטיינות בכל מוסד. בנוסף ניתן למלגאיות מענק חד פעמי לנסיעות לכנסים בחו"ל. לצד התמיכה הכספית, פיתחה הקרן תוכנית מעטפת שבמסגרתה משתתפות הדוקטורנטיות בהכשרות, בסדנאות ובפעילויות חברתיות.