אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

תקווה ישראלית באקדמיה

על התוכנית

Shotfuyot Logo

התוכנית תקווה ישראלית באקדמיה היא חלק ממערך הפעילויות “תקווה ישראלית”, שמקיים בית הנשיא לאור חזונו של נשיא ישראל, ראובן ריבלין, לאחדות ולאיחוד בחברה הישראלית. הפעילויות מקדמות ומעמיקות את השותפות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית תוך התמקדות בחינוך, באקדמיה, בתעסוקה ובספורט.

המרחב האקדמי מבטא, אולי יותר מכל, את “הסדר הישראלי החדש”: מי שנחשבו בעבר למיעוטים תופסים כיום נפח משמעותי בחברה. מרחב זה הוא המנוע המרכזי לפיתוח ההון האנושי בישראל, ומשמש כמקום המפגש הראשון שבו מתכנסים צעירים מכל חלקי החברה תחת קורת גג אחת. לכן, לאקדמיה תפקיד חיוני בעיצוב דמותה ועתידה של מדינת ישראל.

מטרות התוכנית

  1. למצות את הכישרון והמצוינות בחברה הישראלית לגווניה.
  2. לבסס את הקמפוס כמרחב ליצירת ישראליות משותפת המאפשר, בה בעת, לשמור על הזהות הייחודית של כל קהילה.
  3. לקדם חזון של גיוון ושל שותפות.
  4. לפתח מנהיגות ישראלית, חברתית ואינטלקטואלית, מגוונת, קשובה ומודעת.
  5. להקנות ליבת ידע משותף וחיוני לסדר הישראלי החדש.

אופן הפעולה

תקווה ישראלית באקדמיה פועלת ב-40 מוסדות אקדמיים. התוכנית פועלת להטמעת תפיסה של שותפות כמדיניות וכתשתית.
את הפעילות מובילה ועדת היגוי מוסדית שבראשה יו”ר אקדמי וממונה תקווה ישראלית מוסדי. הממונים נהנים מליווי בפיתוח וביישום תוכניות העבודה המוסדיות לאור ארבעת היעדים האסטרטגיים של התוכנית:

  • גיוון וייצוג
  • כשירות תרבותית
  • דמות הבוגר
  • רצף אקדמיה-תעסוקה

 

תוכניות העבודה מכילות מרכיבים רוחביים המוצעים, בהתאמה, למוסדות השונים.

בתחום הגיוון והייצוג, נעשות פעולות לקידום שקיפות בנתוני גיוון הרכב העובדים. בה בעת, התוכנית מלווה את המוסדות הנבחרים ומסייעת להם בהצבת יעדי גיוון ובקידום תוכנית עבודה מעמיקה להגברת הגיוון.

בתחום הכשירות התרבותית, נערכים ב-28 מוסדות להשכלה גבוהה מפגשי למידה לחברי סגל. מפגשים אלו נהנים מתמיכה של הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה (ות”ת). המפגשים עוסקים במאפייני האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית ובמוסד, בהוראה בכיתה מגוונת, בהתמודדות עם גזענות ובהבטחת סביבה בטוחה ומוגנת. כמו כן, קבוצות של גוונים באקדמיה פועלות בעשרה מוסדות לפיתוח מנהיגות מוסדית מגוונת.

בתחום של דמות הבוגר, התוכנית מנסה לעודד פיתוח והטמעה של אשכולות “קורסי תקווה ישראלית” במוסדות. כמו כן, התוכנית מציעה הכשרות למורים לשם היכרות עם החברה הישראלית.

ברצף אקדמיה-תעסוקה, מתקיים תהליך אסטרטגי לבחינת התחום בהתמקדות באוכלוסיות החרדית והערבית.

התוכנית במספרים

40
40
מוסדות אקדמיים
שותפים בתוכנית
10000
10000
איש הושפעו מהתוכנית
3
3
שנות פעילות
*נכון לשנים 2017-2018