אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

תקווה ישראלית באקדמיה

על התוכנית

Shotfuyot Logo

התוכנית תקווה ישראלית באקדמיה היא חלק ממערך הפעילויות "תקווה ישראלית", שמקיים בית הנשיא לאור חזונו של נשיא ישראל, ראובן ריבלין, לקידום שותפות בחברה הישראלית. הפעילויות מקדמות ומעמיקות את השותפות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית תוך התמקדות בחינוך, באקדמיה, בתעסוקה ובספורט.

המרחב האקדמי מבטא, אולי יותר מכל, את "הסדר הישראלי החדש": מי שנחשבו בעבר למיעוטים תופסים כיום נפח משמעותי בחברה. מרחב זה הוא המנוע המרכזי לפיתוח ההון האנושי בישראל, ומשמש כמקום המפגש הראשון שבו מתכנסים צעירים מכל חלקי החברה תחת קורת גג אחת. לכן, לאקדמיה תפקיד חיוני בעיצוב דמותה ועתידה של מדינת ישראל.

מטרות התוכנית

  1. גיוון וייצוג: הגברת הגיוון והייצוג של קבוצות האוכלוסייה השונות בקרב כל אוכלוסיות המוסדות ובכל רמות ההיררכיה האקדמית, בפרט בקרב הסגלים, המנהלי והאקדמי. זאת במטרה להביא למיצוי הכישרון והמצוינות בחברה הישראלית לגווניה.
  2.  כשירות תרבותית: שיפור התאמת המוסדות והמערכת לקבוצות השונות בתוכם מתוך תפיסת הקמפוס כמרחב ליצירת ישראליות משותפת המאפשר שמירה על הזהות הייחודית של כל קבוצה.
  3. דמות בוגר האקדמיה: קידום מחויבות האקדמיה להקניית ידע, כישורים וחוויות הנדרשים לבוגריה לחיים במדינה יהודית ודמוקרטית ובחברה המעודדת שותפות, המחויבת למנהיגות ישראלית חברתית ואינטלקטואלית מגוונת, קשובה ומודעת.
  4. רצף אקדמיה-תעסוקה: חיזוק החוליה המקשרת בין אקדמיה לבין תעסוקה והגברת מחויבות האקדמיה לתוצאות תעסוקתיות של בוגריה, בפרט בחברה הערבית והחרדית.

אופן הפעולה

תקווה ישראלית באקדמיה פועלת ב-40 מוסדות אקדמיים. כיוזמה מערכתית, תקווה ישראלית פועלת להטמעת תפיסה של שותפות כמדיניות וכתשתית. הובלת הפעילות נעשית על-ידי ועדת היגוי מוסדית שבראשה יו"ר אקדמי וממונה תקווה ישראלית מוסדי. הממונים נהנים מליווי בפיתוח ויישום תכנית העבודה המוסדית לאור ארבעת היעדים האסטרטגיים של התכנית.

תכניות העבודה המוסדיות פועלות בהתאם לארבעת הדגלים, כשבתוכם, מספר מרכיבים רוחביים המוצעים למוסדות השונים:

בתחום הגיוון והייצוג, נעשות פעולות לקידום שקיפות בנתוני גיוון הרכב העובדים, לצד ליווי למוסדות נבחרים בהצבת יעדי גיוון ובקידום תכנית עבודה מעמיקה להגברת הגיוון.

בתחום הכשירות התרבותית, 28 מוסדות נהנים מתקצוב ות"ת למפגשי למידה עבור הסגלים. מפגשים אלה כוללים עיסוק במאפייני האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית ובמוסד, בהוראה בכיתה מגוונת, בהתמודדות עם גזענות, ובהבטחת סביבה בטוחה ומוגנת. כמו-כן, ב-10 מוסדות ישנן קבוצות של גוונים באקדמיה הפועלות לפיתוח מנהיגות מוסדית מגוונת.

בתחום של דמות הבוגר ישנו ניסיון לעודד פיתוח והטמעה של אשכולות "קורסי תקווה ישראלית" במוסדות. כמו-כן, בתכניות להכשרת מורים מוצעים קורסים נודדים "מסע תקווה ישראלית" להיכרות עם החברה הישראלית.

בתחום הרצף אקדמיה תעסוקה מתקיים תהליך אסטרטגי לבחינת רצף אקדמיה תעסוקה תוך מתן דגש לאוכלוסיות החרדית והערבית

התוכנית במספרים

40
40
מוסדות אקדמיים
שותפים בתוכנית
10000
10000
איש הושפעו מהתוכנית
3
3
שנות פעילות
*נכון לשנים 2017-2018