אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

תוכנית רוטשילד-טכניון למצוינים

על התוכנית

תוכנית רוטשילד-טכניון למצוינים היא תוכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון, מותאמת אישית למיצוי הסקרנות, היצירתיות והעמקת תחומי הדעת של הסטודנטים. התוכנית מיועדת לסטודנטים המסוגלים ומעוניינים ללמוד “אחרת”, על פי תוכנית לימודים אישית וייחודית, המאפשרת העמקה והרחבה במגוון תחומי ידע. בתוכנית ניתנים כלים מקצועיים ואפשרויות רחבות לקידום ופיתוח הפוטנציאל האישי, תוך עידוד היצירתיות, המקוריות והסקרנות בדרך של לימוד עצמי, עבודת צוות וליווי צמוד של יועץ מקרב חברי הסגל במוסד האקדמי. הסטודנטים משולבים במחקר לתארים מתקדמים כבר במהלך לימודיהם לתואר הראשון. תוכנית הדגל לסטודנטים מצוינים קיימת בטכניון כבר מעל ל-20 שנה, וב-2015 החלה הקרן לתמוך בפעילותה. בין בוגריה מנהיגים ידועי-שם המובילים ומפתחים תחומי מחקר מגוונים באקדמיה, בתעשייה ובהייטק, בארץ ובעולם.

מטרות התוכנית

  1. עידוד סטודנטים מצטיינים במיצוי יכולותיהם.
  2. שילוב סטודנטים מצטיינים במחקר כבר במהלך התואר הראשון.
  3. יצירת שכבה של חוקרים בעלי ידע אינטרדיסציפלינרי עשיר.

 

אופן הפעולה

בכל שנה משתתפים בתוכנית כ-50 סטודנטים שנבחרו בתהליך מיון קפדני המבוסס, בין השאר, על הישגים קודמים, מקוריות, סקרנות אינטלקטואלית ועניין עמוק במדע. התוכנית מעודדת את המתקבלים לשורותיה לא להשתייך למסלול לימודים מוגדר במהלך שנת הלימודים הראשונה, ועל כן המשתתפים רשומים כתלמידי תוכנית הטכניון למצוינים, המתפקדת כיחידת האם שלהם. בתום השנה הראשונה, לאחר שנחשפו למגוון תחומי הידע המוצעים בטכניון, מותאמת תוכנית לימודים אישית, במסגרת פקולטית, לכל סטודנט. משתתפי התוכנית זוכים במעטפת תמיכה כלכלית במהלך לימודיהם, וכן בפעילויות העשרה ופעילויות חברתיות מחוץ למסגרת הלימודים.

התוכנית במספרים

20
20
שנות פעילות
4
4
שנים בתמיכת הקרן
100
100
משתתפים בכל שנה
*נכון לשנים 2017-2018