אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

תוכנית הדוקטורנטים למצוינות וגיוון בנוירוביולוגיה

על התוכנית

תוכנית הדוקטורנטים למצוינות וגיוון בנוירוביולוגיה נועדה לשמש כזרז ללימודי מחקר מתקדמים בקרב בוגרי אוניברסיטה ערבים, שיש להם פוטנציאל וכישורים אקדמיים מתאימים בתחום מדעי המוח. מטרתה היא להביא, בסופו של דבר, לשיפור כמותי ואיכותי בייצוגם כחברי סגל אקדמי בתחום. התוכנית עולה בקנה אחד עם מחויבותה של אוניברסיטת חיפה למצוינות אקדמית ומחקרית ולהזדמנות שווה עבור סטודנטים מכל שכבות החברה המבקשים ומסוגלים לטפס בסולם החברתי. מדובר בתוכנית ראשונה ויחידה מסוגה בישראל המוכוונת לתחום מדעי המוח ומותאמת לתלמידי מחקר ערבים. מימושה יביא להצטרפותם של מדענים חדשים בני החברה הערבית לתחום, ולשינוי חיובי מרחיק לכת מבחינת ייצוגם בתחום מדעי המוח.

מטרות התוכנית

  1.  עידוד לימודי מחקר בקרב אקדמאים ערבים בתחום מדעי המוח.
  2. שיפור כמותי ואיכותי בייצוגם של חברי סגל ערבים בפקולטות למדעי המוח.

אופן הפעולה

התוכנית מתמקדת בהענקת מלגות לדוקטורנטים ערבים מצטיינים בחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה, ובמתן מעטפת מקצועית לדוקטורנטים המשתתפים בתוכנית ולדוקטורנטים נוספים הלומדים באוניברסיטת חיפה, באמצעות עמותת אלרואד.

בחירת המלגאים נעשית באמצעות ועדה מקצועית, המונה חוקרים מובילים בתחומם ונציגי הקרן.

ההשתתפות בתוכנית והזכאות למלגות מותנית בפעילות חברתית שבמסגרתה מתנדבים המלגאים במסגרות שונות ומנחים סטודנטים אחרים מתחומי הרפואה, הביולוגיה או הפסיכולוגיה במשך שעתיים שבועיות. בנוסף, תורמים המלגאים שתי הרצאות/פעילויות בבתי ספר ערביים במהלך שנת הלימודים.

התוכנית במספרים

25
25
דוקטורנטים קיבלו
מעטפת הכשרה
1000
1000
איש הושפעו
מהתוכנית
3
3
דוקטורנטיות קיבלו
מלגה מהקרן
*נכון לשנים 2017-2018