אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

רוטשילד-ויצמן להוראת מדעים

על התוכנית

תוכנית רוטשילד-ויצמן להוראת מדעים פותחה כתוצאה מהצורך של מערכת החינוך לקדם את לימודי המדעים בישראל ולהגדיל את מספרם של התלמידים הבוחרים בלימודי מדעים בתיכון  ואחר כך באקדמיה. הובן כי כדי להצליח במשימה יש צורך במורים למדעים בעלי ידע דיסציפלינרי, פדגוגי ודידקטי מעודכן ועכשווי, ולכן יש להשקיע בהכשרה ייחודית של מורים למדעים מצטיינים. התוכנית פותחה במחלקה להוראת המדעים ובמכון ויצמן למדע, מציעה לימודים לתואר שני להוראת מתמטיקה, פיסיקה, כימיה וביולוגיה ומיועדת למורים מצטיינים המלמדים בבתי ספר על-יסודיים. בשנת 2008 חברה הקרן למכון ויצמן והתחייבה לתמוך בתוכנית למשך עשר שנים, במטרה להשקיע בהכשרתם של מורים למדעים כך שבבואם לכיתה יעודדו את סקרנותם של תלמידיהם ויעניקו להם חוויית לימוד ייחודית שתגרום להם לרצות ולהתעמק במדע.

מטרות התוכנית

  1. להעצים את המורים למדעים באמצעות הרחבה והעמקה בתחומי הידע והחקר המדעי.
  2. לחשוף את המורים למדעים לחוד החנית המחקרית במעבדות המחקר של המכון ובמפגשים בלתי אמצעיים עם חידושי המדע.
  3. להקנות למורים למדעים אסטרטגיות הוראה חדשניות.
  4. לאפשר למורים למדעים להשתתף במחקרים ולהתנסות בהובלת יוזמות ושינויים במערכת החינוך.
  5. לאפשר למורים למדעים לפתח ולהוציא לפועל יוזמות עצמאיות במרחב הקהילתי שבו הם פועלים.

אופן הפעולה

התוכנית פועלת בשני מסלולים:

1. מסלול לתואר שני בהוראת המדעים (ללא תזה) למורים למתמטיקה, פיסיקה, כימיה וביולוגיה:
לימודים לתואר שני כוללים הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי התחומי והבינתחומי, מפגשים בלתי אמצעיים עם חידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, השתתפות בפרויקטים ובמחקר בהוראת מדעים, היכרות עם מעבדות מחקר במכון ויצמן והתנסות בהובלת יוזמות ייחודיות.

2. מסלול להשפעה על מערכת החינוך בקידום יוזמות, חידושים ושינויים, והפצה של תוצרי התוכנית:
מסלול זה מיועד למורים בוגרי התואר השני וכן למורים נוספים שמעוניינים להשתלב באופן אינטנסיבי בעשייה חינוכית ובהכנסת שינויים וחידושים שונים בהוראה. משתתפי מסלול זה הם מורים המגלים עניין בתוצרי התוכנית ובמסגרות שהיא מציעה.

 

התוכנית במספרים

10
10
שנות פעילות
350
350
משתתפים מיום
הקמת התוכנית
100
100
משתתפים בשנה"ל
2017-2018
15000
15000
תלמידי תיכון
שהושפעו מהתוכנית
130
130
יישובים שבהם
פועלת התוכנית
*נכון לשנים 2017-2018

סיקור תוכנית ויצמן