פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב נועד לקדם מצוינות ולעודד מגוון קולות ויצירה חדשה בתחום

פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב

על הפרס

פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב נוסד מתוך הכרה בצורך לקדם מודעות ציבורית למצוינות ולחשיבות של שדה העיצוב הישראלי. הפרס מוענק למעצבים מצטיינים, בכירים ובתחילת דרכם, כהכרה בחלקם המשמעותי בניסוח התרבות העכשווית, ביצירת גוף עבודה יצירתי וייחודי ובתרומתם לקידום הכלכלה, הטכנולוגיה והתעשייה. דגש יינתן למעצבים שעשייתם מרחיבה את גבולות השדה והם יוצרים פרויקטים בעלי הקשר תרבותי רחב, המשקפים קולות מגוונים בחברה הישראלית.

הפרס יוענק מדי שנה באחד משלושת התחומים הבאים:

עיצוב תקשורת חזותית  (2020)

עיצוב תעשייתי ואוּמנוּת  (2021)

עיצוב טקסטיל, אופנה, תכשיטים ואביזרי לבוש (2022)

אתר הפרס: http://www.edrdesignaward.com/

מטרת הפרס

  1. קידום ועידוד מצוינות דרך הכרה ציבורית במעצבים בכירים בעלי היקף עבודה איכותי ומשמעותי.
  2. זיהוי ותמיכה במעצבים בתחילת דרכם.
  3. חידוד הסטנדרטים המקומיים למצוינות בעיצוב.
  4. הגברת ההתעניינות המקומית בעיצוב עכשווי.
  5. העצמת החשיפה הבין-לאומית לעיצוב הישראלי.

אופן הפעולה

פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב יוענק מדי שנה לשני מעצבים בתחילת דרכם ולשני מעצבים בכירית באחד משלושת תחומי הפרס (על פי הסדר: 2020 – עיצוב תקשורת חזותית; 2021 – עיצוב תעשייתי ואומנות; 2022 – עיצוב טקסטיל, אופנה ותכשיטים). הפרס עצמו הוא מענק כספי של 90,000 ש"ח לכל מעצב בכיר, ו- 45,000 ש"ח לכל מעצב בתחילת דרכו.

הפרס במספרים

4
4
פרסים יוענקו מדי שנה
3
3
תחומי עיצוב