אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

מעוז

על התוכנית

בשנת 2013 חברה הקרן לארגון מעוז, העוסק בבניית רשת של סוכני שינוי מהמגזר החברתי, הממשלתי והפרטי במטרה להוביל יוזמות שיחזקו את החוסן החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. במסגרת פעולותיה לקידום מנהיגות ופיתוח סוכני שינוי בקרב סטודנטים ואקדמאים, חברה הקרן לארגון מעוז בשני מסלולים מרכזיים:

א. תמיכה בתוכניות המנהיגות של מעוז העוסקות בנושאי הליבה של הקרן, כגון קידום תעסוקה הולמת של סטודנטים מצטיינים במגזר הציבורי, קידום אתגרי התעסוקה בישראל, ועוד.

ב. ביסוס רשת עתודות מנהיגות רחבה, שתמנף את השפעת מהלך העתודות לישראל שהקרן שותפה מרכזית בו, ותחזק את פוטנציאל הצלחת הצוערים והעמיתים כמנהיגים הפועלים במרחב הציבורי בישראל.

מטרות התוכנית

  1.  ביסוס תשתית לרשת של סוכני שינוי חברתי-כלכלי בארץ.
  2. טיפוח ועידוד מנהיגות מובילה ליוזמות חברתיות-כלכליות.

אופן הפעולה

ארגון מעוז מאתר מנהיגים המונעים מתחושת שליחות ואחריות המייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית. הארגון מסייע להם להוביל שינויים ולקדם תפיסת ממלכתיות, בין היתר באמצעות הכשרה באחד ממוסדות האקדמיה המובילים בעולם. כל זאת, לשם יצירת רשת מגוונת ורב תחומית המובילה תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים.

התוכנית במספרים

8
8
שנות פעילות
489
489
איש השתתפו
בתוכנית מאז
הקמתה
60
60
איש בשנה
משתתפים בתוכנית
100
100
ארגונים הושפעו
מהתוכנית
*נכון לשנים 2017-2018