אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

מחקרים אודות קיסריה

על התוכנית

לאורך השנים, החפירות הארכיאולוגיות בקיסריה, בתמיכת החברה לפיתוח קיסריה ובשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות, הניבו ממצאים משמעותיים שעשויים לשפוך אור חדש על קיסריה בפרט ועל העולם העתיק בכלל. בולטים ביניהם ממצאי החפירות בקמרונות קיסריה, אשר עברו שיקום אך טרם נערך עליהם מחקר אקדמי – מחקר שיש בו פוטנציאל משמעותי לחשוף את החפירות לקהילה הבין-לאומית ולהציב את קיסריה על מפת הארכיאולוגיה העולמית.
פרויקט המחקרים אודות קיסריה יוצר לראשונה שיתוף פעולה מחקרי בין אוניברסיטת ניו יורק, אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות, המאפשר לכל מוסד להביא את הערך המוסף שלו לטובת פרויקט מחקרי רחב בנמל קיסריה. במסגרת הפרויקט, יגיעו לארץ סטודנטים וחוקרים מארה"ב שיפעלו יחד עם סטודנטים וחוקרים מישראל ומומחים מרשות העתיקות. תוצרי הפרויקט יבואו לידי ביטוי בשלל עבודות מחקר, פרסומים ובכנסים ותערוכות בארץ ובארה"ב.

מטרות התוכנית

  1. חקירה אקדמית-מדעית ראשונה של ממצאים שהתגלו לאחרונה בחפירות בקיסריה תוך שימוש בשיטות מחקר מתקדמות המשלבות מגוון ענפי ידע.
  2. בניית שותפות בין אוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם ורשות העתיקות, לטובת מחקר העושה שימוש בממצאים החדשים מהחפירות בקיסריה.
  3. חשיפת ממצאים מקיסריה העתיקה על במות בינלאומיות הן לקהילה האקדמית והן לציבור הרחב.

אופן הפעולה

את הפרויקט מלווה וועדה מרכזת שמורכבת מנציגי שלושת הארגונים והקרן וועדה בינלאומית של חוקרים. במסגרתו, נבחרו פוסט-דוקטורנטים, דוקטורנטים וסטודנטים לתואר שני משתי האוניברסיטאות ומרשות העתיקות, שייחקרו את הממצאים במגוון רחב של נושאים הקשורים בעברה של קיסריה. את החוקרים ילוו ד"ר גיא שטיבל מאוניברסיטת תל אביב, ד"ר יפעת טהרני מאוניברסיטת ניו-יורק תל-אביב וד"ר דורון בן עמי מרשות העתיקות.

במסגרת הפרויקט יוקם מאגר דיגיטלי של חפירות רשות העתיקות בקיסריה לטובת המחקרים, שיהווה בסיס נתונים ארכיאולוגי לשירות חוקרים, הן במסגרת הפרויקט והן מכל העולם. בנוסף, סטודנטים לתואר ראשון מאוניברסיטת ניו-יורק יגיעו ללימודים בישראל, וייטלו חלק פעיל במחקר, יחד עם סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב. במהלך כשנתיים של מחקר, יוצגו התוצרים בכנסים בינלאומיים מובילים, ייערכו כנסים בינלאומיים בקיסריה ובניו-יורק, ארה"ב אודות קיסריה ואגן הים התיכון.

כנס מחקרי קיסריה הראשון התקיים ביוני 2021 בנמל קיסריה.

מלגאי התוכנית:

7
7
סטודנטים BA
מאוניברסיטת
ניו יורק

4
4
סטודנטים MA
מאוניברסיטת
תל אביב
2
2
סטודנטים MA
מרשות העתיקות
1
1
חוקר PHD
מאוניברסיטת
תל אביב
2
2
חוקרים PHD
מרשות העתיקות
*נכון לשנים 2019-2020

כנס מחקרי קיסריה - יוני 2021