שיח מומחים: שוק העבודה בעידן הקורונה והשפעתו על השכלה גבוהה ועל הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

תמצית סיכום וצעדים נדרשים:

האקדמיה צריכה לחבור לתעשייה כדי להכין את הצעירים לעולם התעסוקה במאה ה 21:

  • שינוי תהליכי הלמידה לפרו-אקטיביים יותר, למידה תוך כדי עשייה
  • הקניית כישורים ופיתוח יכולות יזמות
  • לימודים בפולסים קצרים יותר, תוך כדי עבודה, life long learning
  • היכרות עם האקוסיסטם העסקי
  • חיבור בין הצרכים המשתנים של המעסיקים ללמידה האקדמית
  • שילוב סטודנטים ערבים בעבודה בתחום לימודיהם תוך כדי התואר כדי להכיר והשתלב באקוסיסטם

להמלצות המלאות