שיח מומחים: השפעות משבר הקורונה על נשירת סטודנטים

תמצית סיכום וצעדים נדרשים:

  • על המוסדות להיות פרו-אקטיביים מול הסטודנטים כדי לוודא שרואים אותם ושהם מקבלים את העזרה לה הם זקוקים
  • איסוף נתונים במוסדות – יש לעשות מאמץ לאסוף כמה שיותר נתונים וליצור דוחות מדויקים בהתאם
  • ליווי המיועד לשרידות והתמדת סטודנטים בלימודים בעת משבר צריך להתחיל לפני המשבר
  • יש לתת התייחסות לסטודנטים במקצועות שלא ניתן ללמוד מרחוק

להמלצות המלאות