שיח מומחים: השלכות משבר הקורונה על השכלה גבוהה בחברה החרדית

תמצית סיכום וצעדים נדרשים:

  • המשבר הנוכחי יכול להוות הזדמנות לבחינה מחודשת של היחס בין החברה החרדית ושוק העבודה וההשכלה האקדמית
  • מגמות דיגיטציה שהואצו בעקבות המשבר יכולות לתמוך בשילוב רב יותר של חרדים באקדמיה
  • יש צורך להשקיע בהכנת הסטודנטים החרדים לקראת הלימודים ולתמוך במהלכם למניעת נשירה
  • עריכת שינוי משמעותי במכינות והתאמתן לאוכלוסייה החרדית

להמלצות המלאות