שיח מומחים: השלכות משבר הקורונה על השכלה גבוהה בחברה הערבית

תמצית סיכום וצעדים נדרשים:

  • יש לקיים חשיבה מערכתית בין משרדי הממשלה הרלוונטיים שיסייעו בהנגשת הלמידה המקוונת והפיזית
  • הקצאת משאבים לחיזוק מערך הליווי ותמיכה לסטודנטים הערבים בתקופת הקורונה והלמידה מרחוק
  • קליטת אלפי סטודנטים ערבים הלומדים בחו"ל שחזרו לארץ וזקוקים לסיוע
  • הקמת 2 קרנות מסייעות
  • שימת דגש על סטודנטים בעלי מוגבלויות מהחברה הערבית
  • הנגשת מידע בערבית לגבי הרשמה ללימודים לשנה הקרובה עבור סטודנטים פוטנציאליים
  • הלימוד המקוון כהזדמנות להנגשת הלמידה לאוכלוסיות בוגרות יותר, כולל תוכניות להסבה והתפתחות מקצועית

להמלצות המלאות