"משבר הקורונה מציב לחברה ולאקדמיה הישראלית אתגרים מוחשיים מאוד והזדמנויות"

"משבר הקורונה מציב לחברה ולאקדמיה הישראלית אתגרים מוחשיים מאוד והזדמנויות ולכן חשוב מאוד להיערך כבר עכשיו ועוד בטרם מתחילה שנת הלימודים האקדמית הבאה ולהתמודד עם האתגרים הפרקטיים ביותר שמציבה הקורונה לאקדמיה, לבחון את ההזדמנויות ואת הדרכים להגברת מיצוי ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריה, ולסייע בתרגום ההשכלה הגבוהה לתעסוקה הולמת". צפו בדבריו המלאים.