"הקורונה היא רעידת אדמה שדורשת שינוי פרדיגמה באקדמיה – מהקניית ידע להקניית כישורים"

"הקורונה היא רעידת אדמה. מצד אחד אנו מחויבים לטפל בנזקים מידיים הברורים לכולנו אך בו בזמן הקורונה מכריחה אותנו לפעול בתהליך שהתבשל שנים רבות והוא שינוי פרדיגמה בחינוך, במיוחד באקדמיה. ההבנה הרווחת היא שעלינו לשנות את המיקוד בהשכלה הגבוהה על הקניית ידע, המשתנה כל הזמן והופך לפחות רלוונטי כל כמה שנים, אל מיקוד של הקניית כישורים במאה ה-21".