שיח מומחים: מנהיגות סטודנטיאלית בעת משבר

תמצית סיכום וצעדים נדרשים:

  • חיזוק תשתיות השותפות בין האקדמיה וארגוני החברה האזרחית בשגרה ובחירום
  • נדרשת חשיבה מערכתית על תפקידה החברתי של האקדמיה בזמן משבר

להמלצות המלאות