הושקה רשת הבוגרים של בוגרי התוכנית לפיתוח מקצועי של מרכז אדמונד דה רוטשילד