פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
27 אוקטובר, 2021

מסקר חדש שערכה קרן אדמונד דה רוטשילד עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית עולה כי: 65% מהסטודנטים בישראל מדווחים על קשיים הפוגעים ביכולות הלימוד שלהם עקב משבר הקורונה. 35.5% מדגישים קושי כלכלי

43% מהסטודנטים הערביים הפסיקו או שוקלים להפסיק את לימודיהם

  55% טוענים שהמוסד שבו הם לומדים אינו מקל עליהם

82% מהסטודנטים מעדיפים צורת למידה מרחוק או היברידית

46% מציינים שלמידה מרחוק מקלה עליהם להמשיך במסלול הלימודים

 קרן אדמונד דה רוטשילד שתרמה בעשור האחרון כמיליארד ש"ח לחברה הישראלית, בדגש על צמצום פערים באמצעות הנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריות החברתיות במדינה, מתריעה כי ע"פ סקר מיוחד שערכה השבוע, כ65% מכלל הסטודנטים בישראל מדווחים על קשיים הפוגעים ביכולות הלימוד שלהם בעקבות משבר הקורונה, כש 30.5% מדגישים שהקשיים הינם כלכליים. סטודנטים מהחברה הערבית נפגעו יותר- 43% מהסטודנטים הערביים הפסיקו או שוקלים להפסיק את לימודיהם, זאת ביחס ל12% באוכלוסייה הכללית.

בסקר שנערך השבוע בקרב מדגם מייצג שמנה 507 סטודנטים, באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה, עם רמת מובהקות סטטיסטית של 95% מצא כי 40.5% מהסטודנטים בישראל הזדקקו לסיוע כלכלי מהמוסד האקדמי אך לא קיבלו מענה, כש55% טענו שהמוסד שבו הם לומדים אינו מקל עליהם. כשנשאלו מהי צורת הלמידה המועדפת – 82% מהסטודנטים השיבו כי הם מעדיפים למידה מרחוק או למידה היברידית ו46%  ציינו כי למידה מרחוק אף מקלה עליהם להמשיך את מסלול הלימודים. עם זאת, באוכלוסיות המתקשים ללמוד מהבית – שכיחות גבוהה לסטודנטים חרדים.

מיקי קליגר, סגן יו"ר מועצת הנגידים של קרן אדמונד דה רוטשילד, מציין כי בשנים האחרונות הייתה לנו בקרן אדמונד דה רוטשילד הזכות להנגיש את ההשכלה הגבוהה ולעודד מנהיגות ומצוינות בקרב עשרות אלפי סטודנטים ומשתתפים – רובם מהפריפריות הסוציו-אקונומיות של ישראל. למרות העלייה בהרשמה והיערכות המוסדות האקדמיים, הנתונים מראים כי משבר הקורונה מרחיב את הפערים החברתיים, ופוגע משמעותית, בעיקר באוכלוסיות הפריפריה שעבורן האקדמיה מהווה מקפצה לחיים.  לצד זאת משבר הקורונה מביא איתו גם הזדמנויות רבות להגברת מיצוי ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריה ולתרגום ההשכלה הגבוהה לתעסוקה הולמת. על המערכת להיערך לכך כדי למצות את הפוטנציאל ולא להשאיר אף אחד מאחור".

לדברי אלי בוך, מנהל הפילנתרופיה בקרן אדמונד דה רוטשילד, "בכדי לבלום את ההשלכות ארוכות הטווח של משבר הקורונה על אוכלוסיות הפריפריה ולשמר את ההישגים של העשור האחרון, יש צורך בתכנית לאומית ארוכת טווח, הממוקדת לא רק בהנגשה של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות הפריפריה, אלא גם בצמצום נשירה, בהתאמות הלמידה מרחוק לצרכי האוכלוסיות השונות ובתרגום ההשכלה הגבוהה לתעסוקה הולמת".