פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
15 פברואר, 2021

מחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה עבור קרן אדמונד דה רוטשילד: השפעתן של התמחויות אקדמיות על תעסוקה ושכר