פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
25 מרץ, 2021

כנס יחסי אקדמיה-פריפריה: האקדמיה נתפסת כמגדל שן המרוחק מהפריפריה. היא מנסה להתגבר על הריחוק הזה בדרכים שונות. האם היא מצליחה?