פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
29 ספטמבר, 2020

כיצד מגבירים את הסיכוי של סטודנטים מהפריפריות החברתיות של ישראל להשתלב בשוק התעסוקה ההולמת את השכלתם?

ם