פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
9 ינואר, 2022

העצמת מנהיגות רפואית אנושית: תכנית לביסוס מנהיגות דור העתיד ברפואה ובמחקר בישראל