פעילותנו ממחישה את האמונה שלנו ברוח האדם

הברונית אריאן דה רוטשילד

מה חדש
8 יולי, 2020

היום שאחרי הקורונה: סיכום ומסקנות לשיח השותפים והמומחים שערכה קרן אדמונד דה רוטשילד על אתגרים והזדמנויות ביום שאחרי הקורונה