קול קורא לבוגרי ובוגרות תכניות קרן אדמונד דה רוטשילד

מיליון ₪ למיזמים בנושא חוסן נפשי וחברתי בעקבות המלחמה:

קרן אדמונד דה רוטשילד מזמינה את בוגרי ובוגרות תכניות הקרן ותכניות שהקרן שותפה להן להגיש הצעות למיזמים לחיזוק החוסן הנפשי והחברתי בישראל

*חלף תאריך הצעת ההגשות*

רקע:

ישראל נמצאת בימים אלו בעיצומה של מלחמה אשר גובה מחיר כבד מאזרחי ישראל בחזית ובעורף ומציבה אתגרים רבים, בהם אתגרים נפשיים וחברתיים. כדי לסייע במתן מענה לאתגרים אלה, הקימה קרן אדמונד דה רוטשילד עם תחילת המלחמה קרן חירום ייעודית לחיזוק החוסן הנפשי והחברתי בישראל, בהשקעה של 20 מיליון ₪. באמצעות קרן החירום מוקמים בימים אלה עשרות מרכזי חוסן באקדמיה ומוענקת תמיכה כספית לעמותות ולארגונים רבים העוסקים בתחום החוסן.

קול קורא זה פונה לבוגרי ובוגרות תכניות קרן אדמונד דה רוטשילד ותכניות שהקרן שותפה להן, להגיש הצעות למיזמים שהם מובילים, המתמקדים בחיזוק החוסן הנפשי ו/או החברתי בעקבות המלחמה. רשימת תכניות הקרן הרלוונטיות נמצאות בלינק זה.

 

היקף המענק:

150,000 ₪ עד 350,000 ₪ למיזם. בסך הכל יחולקו מענקים בסך כולל של עד מיליון ₪.

 

תנאי סף להגשת בקשות:

  • מטרת המיזם היא חיזוק החוסן הנפשי ו/או החברתי בישראל בקרב נפגעי המלחמה.
  • המגישים הם בוגרי ובוגרות תכנית קרן אדמונד דה רוטשילד או תכניות בתמיכתה בהווה או בעבר.
  • המגישים והמגישות הם מנהלי המיזם או הארגון המנהל את המיזם ועבורו הם מבקשים מימון.
  • המיזם מתבצע במסגרת עמותה/מלכ"ר רשומים, בעלי אישור ניהול תקין ואישור לפי סעיף 46א.

הערות נוספות:

  • את הבקשות יש להגיש באמצעות הטופס האלקטרוני המצורף בעברית בלבד, המידע שיוגש יהיה לשימוש פנימי בלבד.
  • תהליך בחירת המיזמים יתבצע על ידי וועדה ייעודית של קרן אדמונד דה רוטשילד.
  • בכל שאלה, הבהרה והתייעצות ניתן ליצור קשר במייל: bogrim@edrf.org.il

לוחות זמנים:

  • הצעות יש להגיש עד לתאריך: 6.3.24
  • תשובות יישלחו עד לתאריך: 27.3.24
  • כל המיזמים צריכים להתחיל לא יאוחר מתאריך 1.7.24

 

להגשת הבקשה > *הסתיים*

בהצלחה רבה!

קרן אדמונד דה רוטשילד