אנו מאמינים שלכל
אחד ואחת הזכות ללמוד, להגשים
ולהשפיע

MG – JFN

על התוכנית

קרן אדמונד דה רוטשילד ו- JFN -Jewish Founders Network יזמו תוכנית להשלמת מענקים בהיקף של מיליון דולר, במטרה לסייע בבניית אקוסיסטם ליזמות אימפקט בישראל, וכדי להגדיל את המעורבות הפילנתרופית בתחום. יזמות אימפקט באה לתת מענה לצרכים חברתיים וסביבתיים שלא נענו, לצד קיומו של מודל עסקי מדיד ובעל היתכנות כלכלית. צמיחת תחום האימפקט מעודדת זרימה של הון כלכלי חדש, ומסייעת בפיתוח מוצרים, כלים ושיטות התמודדות עם אתגרים עולמיים דוחקים דרך פתרונות כמו חקלאות בת-קיימא, אנרגיה מתחדשת ושירותים בסיסיים נגישים ובמחיר הוגן בתחומי הדיור, הבריאות והחינוך.

מטרות התוכנית

  1. לסייע בבניית אקוסיסטם ליזמות אימפקט בישראל ולתמוך בארגונים ובפרויקטים המפתחים את התשתית של תחום זה.
  2. לתמוך בארגונים הפועלים ליצירת כלים ומודלים חדשים לשינוי חברתי.
  3. לעודד יצירת מודלים כלכליים חדשים וחדשניים שיעזרו בצמצום בעיות חברתיות.
  4. להמריץ ולחזק ארגונים ומוסדות אקדמיים הפועלים בתחום יזמות האימפקט.

אופן הפעולה

התוכנית מיועדת לעמותות ומוסדות אקדמיים רשומים בישראל, הפועלים להרחיב את תשתיות יזמות האימפקט בישראל באמצעות יצירת תוכנית יזמות, מחקר חדש בתחום האימפקט, פיתוח מודלים חדשים למידול אימפקט, ועוד.

JFN 2018 - מרכז אדמונד דה רוטשילד מארח